I förordet till denna bok säger författarna att de skrivit den bok de själva har saknat. Det är lätt att instämma och bekräfta. Efter genomläsning inser jag att jag har saknat denna bok hela mitt liv som aktiv kliniker.
Man läser boken med nöje från pärm till pärm, inte minst därför att författarna lyckas ge liv och färg åt vanliga och ovanliga, ofta svårtolkade akuta sjukdomstillstånd. Det är alltså inte en traditionell uppslagsbok, som man bär i fickan på akuten. Den passar bättre för aktiv läsning i lugn och ro för den som vill bredda och pröva sitt kunnande – och vidga den kliniska associationssfären!
I boken presenteras 35 symtombaserade fallbeskrivningar som täcker en förvånansvärt stor del av det akutmedicinska panoramat. Som distriktsläkare med många års klinisk erfarenhet instämmer jag i att boken passar utmärkt för nybörjare, men här finns medicinska fakta och exempel på klinisk problemlösning som kan vara till stor hjälp även för den mer erfarne läkaren.

Upplägget stimulerar: Först en symtomrubrik av typ »Det röda benet«, som ibland även preciseras på ett intresseväckande sätt, exempelvis »Andnöd i fjällen« eller »Platt fall på toaletten«. Därefter följer en livfull fallbeskrivning med patienten i centrum.
Efter fallbeskrivningen kan läsaren stanna upp och begrunda någon eller några explicita frågeställningar om differentialdiagnoser, behov av ytterligare utredning, provtagning, behandling osv. Sedan följer ett kort avsnitt där författarna berättar om handläggningen och hur det gick för patienten. Detta avslutas med några tydliga budskap utifrån just detta fall, och allra sist i varje kapitel kommer en sida med flervalsfrågor av generell betydelse för sjukdomstillståndet i fråga. Facit till frågorna hittar man i slutet av boken.

Pedagogiken är utmärkt. Författarna lyckas på ett njutbart sätt förena faktaförmedling med känsla för den stökiga kliniska verkligheten, där nästan allt kan hända och där så mycket kan gå snett.
Misstagen får vi dock inte veta mycket om i boken. Det ger minuspoäng i trovärdighet gentemot verkliga livet, men den dimensionen hade knappast rymts inom konceptet. Hade jag själv fått boken i min hand under AT- eller ST-tiden hade jag säkert kunnat undvika flera tråkiga misstag. Jag tänker exempelvis på en utomordentligt svår diagnos som kronisk lungembolism.
Boken öppnar en ny nisch i den akutmedicinska världen.


»På akuten« Författare: Jenny Arhammar, Birgitta Wagrell