Detta är ingen vanlig lärobok om ultraljud.

Det är mycket mer än så, nämligen en historik genomgång om hur en av 1900-talets största medicinska uppfinningar fann dagens ljus på 50-talet i Lund. Läsaren får på ett synnerligen detaljerat sätt följa Dr Inge Edlers och fysiker professor Helmut Hertz’ arbete, hur de funderade, hur de tänkte och slet och hur de slutligen löste problemen och kunde genomföra världens första ultraljuds undersökning. Originalartikeln från 1954 finns med som appendix i boken.

Edler och Hertz fick aldrig Nobelpriset för denna banbrytande insats men de fick många andra internationella utmärkelser däribland Laskerpriset 1977.   I motivationen till priset benämndes denna uppfinning den viktigaste sedan EKG-maskinen för kardiell non-invasiv diagnostik.

Boken är editerad av läkare/forskare som till stor del var med och såg utvecklingen med egna ögon vilket gör den än mer läsvärd. Tyngdpunkten ligger på, som titeln antyder, klinisk användning och det skrivs ej så mycket om den bakomliggande avancerade teknologin vilket gör boken lättläst.

Flera framstående läkare och forskare har gett sina bidrag och egna formuleringar kring ämnet. Det är ju ingen nyhet att hjärtultraljud eller ekokardiografi är en av de diagnostiska hörnstenarna vid hjärtutredning och att man på ett förhållandevis billigt och därtill non-invasivt sätt får oerhört mycket information om hjärtmuskelns systoliska och diastoliska funktion, förändringar i struktur, klaffar och flöden etc. Det är inte heller bokens syfte att vara lärobok utan syftet är istället att ge en exposé över det omfattande användningsområdet. Därför finns ”state-of-the-art”-kapitel, som visar hur ultraljud används inom olika områden. Exempel på dessa är: pediatrik, obstetrik och gynekologi, kärl, radiologi, oftalmologi, öron-näsa-hals etc.

Denna bok påminner om svunna tider då Sverige var en stormakt vad gäller medicintekniska upptäckter. Vi kan och skall känna stolthet över att en så viktig och över hela världen använd teknik uppfanns i Sverige. Alla som är intresserade av ultraljud bör därför känna till historiken vilken finns beskriven i denna bok.

Jag rekommenderar boken och tycker att den bör finnas på alla institutioner som har ultraljudsanknytning.