När döden utmanar livet …

Socialstyrelsen efterlyser ökad kompetens inom den palliativa vården och anför i sina nya nationella riktlinjer att samtliga patienter i livets slutskede bör få en möjlighet att samtala om existentiella frågor. Man önskar också att personalen ska våga prioritera inte bara medicinska utan också existentiella aspekter.

Det finns många böcker av filosofer och tänkare inom området, som bygger antingen på svårgenomträngliga teorier utan empiri eller är läsvärda tankeböcker. Lisa Sand och Peter Strang har 2013 kommit med den första läroboken på svenska inom palliativ vård där de existentiella frågorna behandlas på ett begripligt och tillgängligt sätt. Boken tar upp hur vi alla drabbas av svåra utmaningar – döden, ensamheten, meningen med livet – som lätt kan övergå i ångest och kris. Dödsångesten är lättväckt. Den drabbar alla, såväl troende som ateister. Vi behöver gemenskap, vardag, djur och natur, det vill säga själva livet, för att orka tänka på döden.

Författarna beskriver den palliativa vårdens tanke om människan som en odelbar helhet där varje fysisk aspekt, till exempel smärta, påverkar andra aspekter såsom de existentiella. Varje kris påverkas direkt av hur kroppen mår. Smärta föder ångest (och tvärtom). När smärtbehandlingen fungerar minskar dödsångesten. En god smärtkontroll gör det lättare att leva och att hålla döden på lagom avstånd.

I boken lyfter man fram hur patient och anhörig kan stöttas i en svår kris, och hur döden påminner oss om de stora utmaningarna såsom människans frihet att välja, ansvar och skuld.

Vi har nu fått vår första lärobok på svenska inom palliativ vård om existentiell kris och hur man kan hantera den. Den existentiella medvetenheten löper i boken som en röd tråd från början till slut. Författarna har lyckats med konststycket att göra det filosofiskt otillgängliga fullt begripligt. Boken är skriven enligt en pedagogisk modell med fallbeskrivningar, citat och diskussionsfrågor vilket gör detta svåra ämnare lättläst, intressant och förståligt. Här finns »aha-upplevelser« som ger trygghet och som minskar allas vår oro inför det okända. Denna skrift är inte bara en lärobok. Den är en bok för alla – frisk eller sjuk, anhörig eller närstående, personal eller vårdgivare. Läs, lär och reflektera!