Denna bok utgör en ny och omarbetad upplaga av en i Stockholms län vida spridd och mycket uppskattad praktika i ämnet akut kirurgi. Bokens målgrupp är underläkare. Liksom tidigare syftar boken till att på ett evidensbaserat sätt underlätta och likrikta första linjens handläggning av patienter med akuta kirurgiska åkommor på akutmottagningar.

Utöver akut allmänkirurgi omfattas trauma, urologi och handkirurgi. Boken har gått från 190 sidor i 2009 års upplaga till 246 sidor, och flera nya viktiga kapitel har tillkommit, bl a de om ögon- och tandskador. Nya är även avsnitten om alltmer aktuella komplikationer efter obesitaskirurgi samt fasta och diabetes. Avsnittet om gynekologisk genes till buksmärta hos kvinnor är också ett värdefullt tillskott.

Andra kapitel har skrivits om rejält i ljuset av ny kunskap. Avsnittet om traumatiska hjärnskador följer pinfärska skandinaviska riktlinjer, pedagogiskt beskrivna med stöd av tydliga algoritmer. Reversering av gamla och nya antikoagulantia beskrivs också väl, frånsett att man använder begreppet internationella enheter (IE), vilket Socialstyrelsen förbjöd år 2000.

Det nya indexet i slutet av boken är en plump i protokollet. Alla sidhänvisningar över 100 visar fel. I index hänvisas även till ”analprolaps” och ”analfistel” utan att de återfinns i boken. Många sidhänvisningar i texten är felaktiga. Störande många anglicismer har letat sig in i texten. Det skrivs utan översättning om ”pelvic inflammatory disease”,  ”pinch off” och ”adverse outcome”. Ett kapitel kallas även ”Procedurer”, ett juridiskt begrepp. Varför?

Redaktionsgruppen har samordnat de över 70 författarnas inlägg. Det stora antalet författare utgör både en styrka och en svaghet. Styrkan är att många ST-läkare deltagit i arbetet, vilket garanterar bokens relevans. Svagheten är att det kan bli plottrigt med några koncisa författare och andra mer verbalt inkontinenta. Stränga och stringenta redaktörer fordras.

Det är en praktika och ingen lärobok. Den är med nödvändighet kortfattad och praktiskt orienterad. Det borgar för att denna bok blir mer läst och efterkommen än de flesta läroboksförfattare kan drömma om.  

Nu kan man ladda ned boken gratis från http://produktionssamordning.se/sv/Publikationer/Akut-kirurgi-2013/, men det räcker inte. Stockholms läns landsting bör visa pedagogiskt ledarskap och också skapa en nedladdningsbar och sökbar app av boken, som sedan kontinuerligt kan uppdateras. Boken är, trots sina tillkortakommanden, alltför viktig för att inte ges en plats i dagens mobila plattformar.