Många läkare har haft en stark litterär ådra. John Keats är i dag känd som poet från det tidiga 1800-talets romantik. Kanske associerar någon till dikttiteln »Ode till en näktergal« eller till de samtida Shelley och Byron. Men att Keats var utbildad läkare är nog obekant för de flesta. Barnläkaren Carl Lindgren lyfter i en fascinerande bok fram de olika sidorna hos Keats och ger samtidigt en lärd kulturhistorisk överblick över den tid som Keats levde i.

I senare tids litteratur hittar man regelbundet blinkningar till Keats, till exempel i titeln till Hjalmar Gullbergs kända dikt »Till en näktergal i Malmö«, skriven en majnatt i en sjukhussäng på Malmö allmänna sjukhus.

John Keats (1795–1821) kom från enkla förhållanden. Pappan förestod ett hyrkuskställe i utkanten av London men föll av en häst och skadades dödligt när John var 8 år. Mamman dog i tuberkulos när John var 14.

Trots de enkla förhållandena fick John god skolgång med klassiska ämnen som latin och grekiska. Vid knappt 16 års ålder fick han börja som lärling hos en praktiserande läkare. Lärlingstiden avslutades med praktik på The United Hospitals (Guy’s och St Thomas’ Hospitals). 1816 avlade han examen för den lägsta rangen av läkare. Därefter fortsatte han på Guy’s för att utbilda sig till »surgeon«.

Vid sidan av utbildningen till läkare ägnade Keats dock alltmer tid åt litteraturen. Efter hand tog de litterära ambitionerna helt överhanden. »Poems« publice-rades 1817 varefter arbetet med »Endymion« började, verseposet som inleds med den vackra raden »A thing of beauty is a joy for ever«.

John och hans yngre bror flyttade nu från centrala London till Hampstead norr om stadskärnan. Det blev dock tydligt att brodern led av samma sjukdom som mamman hade dött av, och John fick vårda även sin bror fram till döden.

I Hampstead mötte John Keats sin stora kärlek, artonåriga Fanny Brawne, men snart visade också John tecken på tuberkulos och blev gradvis allt sjukare. Hösten 1820 reste han till Rom, i hopp om att klimatet skulle ge bättring. En vän, konstnären Joseph Severn, var hans reskamrat och vårdare men sjukdomsförloppet var obevekligt och Keats dog i februari 1821. Lägenheten vid Spanska trappan är i dag museum.

Keats ligger begravd på icke-katolska kyrkogården i Rom. I graven intill vilar Joseph Severn, konstnären som följde Keats till Rom och som till skillnad från Keats fick ett långt liv.

Varför då bokens titel »Ett namn skrivet i vatten«? Jo, boktiteln kommer från inskriptionen på Keats gravsten: »Here lies one whose name was writ in water«. Betydelsen har varit föremål för olika tolkningar, men Carl Lindgren menar att Keats troligen har hämtat formuleringen från en replik i en 1600-talspjäs: »All your better deeds shall be in water writ, but this in marble.«