Practica (De Arte Phisicali et de Cirurgia av Master John Arderne)

»Practica« är en vackert illustrerad bok om den medeltida handskriften X118, från början av 1400-talet. X118 användes som dåtida handbok i medicin och kirurgi, skriven på en 542 × 36 cm stor pergamentrulle av sex sammanfogade avlånga skinnstycken. Den latinska texten, i två eller tre kolumner, illustrerades med totalt 130 färgrika målningar av anatomi, diverse sjukdomstillstånd och en mängd analfistlar och deras behandling. Medicinska problem visades på vänstersidor, kirurgiska på högersidor, medan de sista 12 sidorna avbildade olika fosterlägen, med anvisningar för barnmorskan. Bildstrategin var genomgående att varje figur skulle vara självdemonstrerande.

Författaren Master John Arderne kallades »proktologins fader« efter sin »Treaties of fistula in ano, haemor-rhoids and clysters« 1376. Som kirurg var han sekler före sin tid och flera av hans avbildade operationsinstrument och operationsmetoder för analfistlar används än i dag, t ex klyvning av fisteln eller seton trådbehandling. Han var framstående botanist, och de omfattande medicinrecepten visar att han måste ha ägt en stor trädgård.

126 av bokens 160 sidor är illustrationer med tillhörande texter, medan 34 sidor redovisar fakta och teorier bakom X118:s uppkomst. Texten inleds med: »Jag, John Arderne, levde från den första pestens år 1349 fram till 1412 i Newark, Nottinghamshire, och behandlade där många av följande sjukdomar.« Enligt förordet levde dock Arderne 1307–1390, varför X118, daterad 1412, måste ha skrivits och dekorerats av andra. Avslutningsvis anges att illustrationerna, de välklädda personerna och dåtidens bokrullehandskrifter snarare talar för att den tillkom runt 1430–1450, sannolikt beställd av en välbärgad Londonkvinna.

Medan originalets datering och ursprung är osäkra, reproducerades och kopierades X118 av herr Olausson hösten 1929 för Sven Hedins räkning. Den latinska texten översattes till engelska 1922, och några av Ardernes manu-skript på British -Library i London har digitaliserats.

De inledande sex arken av X118 – med baksidor – är anatomiska illustrationer av inälvor, skelett, nerv- och kärlsystem omkring 200 år innan William Harvey definierade kärlsystemets fysiologi. Illustrationerna visar den bristande anatomiska kunskap man hade under me-deltiden, eftersom kyrkan förbjöd obduktioner av döda människor. Bilderna av inälvorna sedda framifrån liknar bilder av siamesiska tvillingar, eftersom människan är kluven i mitten, genom bröstbenet, där halvorna hålls isär av de båda händerna. Hjärta och lungor är en stor röd klump, njurarna alltför lågt placerade och gallblåsan belägen rakt framför levern.

 Alla medicinska problem, från akne till hjärtsvikt, ska behandlas med en blandning av örter, växter och diverse djurinälvor, ofta i kombination med lavemang (ibland kungligt), åderlåtning eller koppning. Så också flera kirurgiska åkommor, där Arderne även ger kir-urgiska operationsdetaljer.

Sammanfattningsvis ger Ardernes »Practica« en vacker och spännande -inblick i det medicinska och kirurgiska kunnandet för 600 år sedan. Den användes under ett par hundra år som en av få tillgängliga handböcker. Medan en del kirurgiska ingrepp och operationsinstrument för analfistlar används än i dag, saknar alla övriga behandlingsförslag aktualitet i dag.