Faktum att boken »Psykiatri i fickformat« nu ges ut i sin sjunde upplaga talar för att den fyller ett behov. Professor Lennart Wetterberg är professor emeritus vid Karolinska institutet i Stockholm, en erkänd och erfaren psykiater.

Det lilla formatet gör att boken utan svårighet kan bäras i fickan. Den finns också som e-bok och kan läsas på dator, iPad och smarttelefon.

Där finns en lättillgänglig översikt av alla ICD-10:s F-diagnoser, som är aktuella vid psykiska sjukdomar. Hela DSM-5 finns med, vilket gör att boken kan användas både i kliniskt arbete och i samband med forskning. Beskrivningen över hur DSM-5 är uppbyggd och önskemål om förändringar inför kommande DSM-VI är intressant. Där finns GAF-skalan. Boken innehåller nyttiga jämförelser mellan ICD-10 och DSM-V, där jag särskilt lagt märke till och värdesatt autismspektrumtillstånden.

Författaren har skrivit en välgörande handledning om hur man skriver patientjournalen, och  om mötet med patienten, vilket säkert kan vara till nytta för personer under utbildning eller de som är nya inom specialiteten.

Boken behandlar samsjuklighet med somatiska diagnoser och beskriver vilka labbprov som bör tas respektive vilka neuroradiologiska undersökningar som bör beställas. Beskrivningarna av de stora och vanligaste sjukdomgrupperna och deras behandling i väsentliga drag är värdefulla.

Ordlistan med förklaringar mot slutet av boken är intressant. Boken riktar sig främst till användare inom den psykiat-riska vården, men skulle kunna användas som uppslagsbok för andra specialiteter, tjänstepersoner inom myndigheter som Försäkringskassan, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och juridiska instanser vid uttolkning av intyg eller utlåtanden från den psykiatriska vården.

Författaren av »Minipsykiatri«, Jörgen Herlofson, är psykiater, leg psykoterapeut och handledare i kognitiv psykoterapi med anknytning till Karolinska institutet och har ägnat sig mycket åt diagnostik, särskilt DSM-skalan. Han är också medförfattare till läroboken »Psykiatri« (Studentlitteratur) från 2009.

Boken är enligt författaren tänkt att vara till hjälp för personer som arbetar vid Försäkringskassan, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och kriminalvården. Boken är i A 5-format, häftad och med mjuka vikpärmar. Den är indelad i 18 kapitel som beskriver psykiatriska sjukdomar, personlighetsstörningar, substansberoende och olika former av terapier. Ett kapitel behandlar samsjuklighet, differentialdiagnostik och psykiska komplikationer vid fysisk ohälsa och smärttillstånd.

Varje avsnitt i boken ger först en översikt över sjukdomstillståndet, därefter en beskrivning av den kliniska bilden, en kortfattad sammanfattning av behandlingsmöjligheter och, sist men inte minst, tankar kring hur man på bästa sätt kan möta och vara till stöd för personer med den här problematiken. Det senare uppskattas mycket eftersom varje problemområde har sin speciella känslighet. Ett lyckat samtal med en klient kräver en förtroendefull kontakt och för att få den kan man behöva anpassa sitt sätt att närma sig klienten. Även här är avsnittet med autismtillstånd utmärkande.

Det nya sättet i DSM-5 att se på substansberoende beskrivs utförligt och upplevs som viktigt och meningsfullt.

Kapitlet om behandlingar orienterar om allt ifrån läkemedelsbehandling i allmänhet till KBT, DBT, MBKT och psykodynamisk terapi.

Boken har även en litteraturlista i urval och lästips för den intresserade.

Båda böckerna kompletterar varandra och rekommenderas å det varmaste.