En ny lärobok om klimakteriet.

Äntligen en svensk lärobok om klimakteriet, efter lång tid med avtagande intresse för och kunskap om HRT (hormone replacement therapy) vilket blev fallet efter resultaten av studien Women’s Health Initiative 2002. År 2010 kom rapporten från Svensk förening för obstetrik & gynekologi (SFOG) om HRT med gängse behandlingsrekommendationer. Kan det bli en renässans för HRT i Sverige?

Boken inleds med en bra översikt över den normala menstruationscykeln, vasomotoriska och urogenitala orsaker till symptom i klimakteriet samt hormonella och icke-hormonella behandlingar. Innehållet i boken påminner mycket om SFOG:s rapport 2010 om HRT och Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från 2004. Översikten om hormonpreparat visar svenska urvalsmöjligheter, utan internationella utblickar. Något tveksam känns rekommendationen att endometriet inte behöver undersökas före behandlingsstart eller vid tillfredställande behandling. Dock kan gynekologiska förändringar upptäckas med vaginalt ultraljud innan dessa ger symptom. Den gynekologiska kontrollen bör inte bortrationaliseras.

Det är förvirrande att författarna i kapitlet om icke-hormonell läkemedelsbehandling tar upp och varnar för bioidentiska hormoner. Det kunde ha nämnts att det finns väletablerade behandlingar med naturliga kroppsegna hormoner, såsom mikroniserat progesteron, använt bl a i Frankrike och Tyskland, som följer Internationella Menopaussällskapets riktlinjer.

Uppdaterad information ges i kapitlet »HRT och hjärt–kärlsjukdomar« om HRT:s skyddande effekt när det sätts in strax efter menopausen, den s k tidsfönsterhypotesen.

I kapitlet om osteoporos ges en översikt över HRT:s positiva effekter på benmassa och frakturskydd, där även effekter på balans och hjärnan spelar roll. Osteoporosprofylax med östrogener borde övervägas.

Det nämns att risken att utveckla diabetes typ 2 minskar med 30 procent om HRT sätts in i tid.

Budskapet i kapitlet om HRT och bröstcancer är mycket viktigt eftersom många kvinnor i dag är rädda för bröstcancer. Bröstcancerrisken tycks inte öka av östrogen enbart, däremot vid tillägg av de gestagener som säljs i Sverige. Naturligt progesteron och dydrogesteron nämns här som bröstsäkrare alternativ. I Sverige kan denna kunskap som är väletablerad utomlands bara omsättas i praktiken genom att söka licens för dessa preparat. Bröstproliferation och mammografisk täthet under hormonbehandling anses som oönskade sidoeffekter och framhålls förtjänstfullt. Det gäller att identifiera dessa riskpatienter i framtiden.

Det är förnämligt att »manligt klimakterium« tas upp, trots att det uppenbarligen inte existerar för friska män! Testosteronbrist hos äldre män är inte fysiologisk, utan orsakas av sjukdom. Att stress ger låga testosteronnivåer både hos män och kvinnor nämns inte i denna bok. Det är synd att testosteroneffekter hos kvinnan inte avhandlas.  

Boken, skriven av Sveriges främsta hormonexperter, riktar sig till alla läkare som träffar kvinnliga patienter. Den täcker både hormonella och icke-hormonella behandlingsalternativ för kvinnan i klimakteriet. Den ger en utmärkt översikt om hormonernas effekter, både lokalt och systemiskt. Boken väcker intresse för kvinnans besvär i övergångsåldern och ökar förståelsen för kvinnans behov av behandling i menopausen, och kan därför rekommenderas varmt.