En handledare i tränandets ädla konst, för ung som gammal.

Att fysisk aktivitet är av godo är knappast någon överraskning, men sällan har det framställts tydligare än i den populärvetenskapliga boken »Hälsa på recept« (Fitnessförlaget) av Anders Hansen, överläkare i psykiatri, och Carl Johan Sundberg, professor i arbetsfysiologi. Redan i inledningen beskrivs de positiva effekterna genom den tankeväckande jämförelsen med en tablett med motsvarande effekter, såväl på en lång rad allvarliga sjukdomar som på det allmänna välmåendet och livslängden. Ett sådant »piller« hade sannolikt blivit en bästsäljare.

Även denna bok, som är både lättsamt skriven och faktaspäckad, har en potential att bli populär. Man sugs snabbt med av författarnas entusiasm inför de »häpnadsväckande effekter« som ett aktivt liv ger – och det behöver inte handla om några större ansträngningar för att man ska se positiva resultat.

Författarna refererar genomgående till aktuella forskningsresultat och färsk statistik, som borde inspirera både vid patientsamtalet och vid mer strategiska överväganden hos beslutsfattare när det gäller preventiva åtgärder, t ex mer skolgympa och träning på arbetstid.

Boken belyser den fysiska aktivitetens effekter i olika perspektiv; från dess betydelse för kognitiva funktioner till fettförbränning – ofta kryddat med både roliga och mer tragikomiska exempel (tydligen kom Einstein på relativitetsteorin när han cyklade …).

Även olika träningsformer tas upp, bl a några intressanta rader om HIIT (high intensity interval training) och dess extremvariant Tabatametoden.

Överlag innehåller boken alltifrån enkla tips på hur man kan gå till väga för att öka sin dagliga aktivitet – och minska det livsfarliga stillasittandet – till mer avancerad kunskap om epigenetik. För den som vill veta mer finns de vetenskapliga referenserna listade längs bak i boken. Möjligen hade man som läkare/sjuksköterska önskat sig något mer fördjupad information, exempelvis om bakomliggande mekanismer till den fysiska aktivitetens effekter – det är ju inte alltid som man tar sig tid till att läsa referenserna.

Ett hoppingivande budskap som boken förmedlar är att träning medför mängder av goda hälsoeffekter även för den som inte börjar röra på sig regelbundet förrän sent i livet – dessutom ökar chansen till ett långt liv. Det är med andra ord aldrig för sent att bli äldre – eller hur man nu ska uttrycka saken…

Vi anser att boken borde göra stor nytta inom sjukvården, till exempel som stöd vid patientsamtal om fysisk aktivitet – oavsett om man är läkare, sjuksköterska eller annan personal. Om boken dessutom leder till ökad fysisk aktivitet även bland oss som arbetar inom vården, har den gjort stor nytta – det är ju enklare att förespråka något man själv har god erfarenhet av.

Boken borde även passa utmärkt som kurslitteratur på medicinska grundutbildningar samt fristående kurser och övriga utbildningar som rör folksjukdomar och levnadsvanor.