Rik kunskapskälla om smärta – rena uppslagsboken.

Eva Kosek, docent, överläkare, verksam vid Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Karolinska institutet, och Stockholm Spine Center Stockhom, har tillsammans med två reumatologer, Jon Lampa och Ralph Nisell, båda docenter och överläkare verksamma vid Reumatologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet Stockholm, kommit ut med läroboken »Smärta och inflammation vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten«.

Boken har en unik infallsvinkel genom att den närmar sig patienter med reumatisk sjukdom och/eller smärttillstånd ur ett gemensamt perspektiv. Inom både reumatologi och smärtforskning har det gjorts stora landvinningar de senaste åren, och här har denna kunskap med tonvikt på den gemensamma inflammatoriska komponenten sammanförts på ett intressant sätt. För den som på 1970-talets Kungsholmen vid S:t Eriks sjukhus, följt det slitsamma arbetet att befria en reumatologmottagning från de »icke- inflammatoriska« artrospatienterna, är det spännande läsning att följa de inflammatoriska inslagen i utvecklingen av artros.

Boken innehåller översikter av både våra vanligaste smärttillstånd, artros, degenerativa sjukdomar, fibromyalgi och belastningsutlöst myalgi samt av de vanligast förekommande inflammatoriska sjukdomarna, reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit med flera. Därutöver behandlas patofysiologiska mekanismer för utveckling av långvarig smärta och inflammatoriska sjukdomar, liksom behandlingsmöjligheter med både smärtläkemedel och antireumatiska biologiska läkemedel. Författarna gör dessutom en genomgång av icke-farmakologiska behandlingsmöjligheter.

Kapitlet om fibromyalgi, skrivet av Eva Kosek som är en välkänd känd forskare inom området, håller mycket hög klass och belyser utvecklingen av fibromyalgi på ett omfattande men ändå lättbegripligt sätt. Även vad gäller fibromyalgi tycks inflammation kunna spela en central roll. Läsaren bjuds också på en välformulerad genomgång av vad smärtrehabilitering innebär. Begreppen »undvikande av aktivitet« genom passivitet och »katastroftänkande« berörs ingående. Särskilt uppskattar jag att författaren även poängterar faran av att använda sig av reaktionsmönstret »överaktiv coping«. Hantering av den svåra smärtpatienten berörs i ett eget kapitel. Här ges ett antal handboksmässiga råd för hur mötet mellan läkare och/eller terapeut och en patient med svår smärtproblematik kan förberedas och genomföras. Råden vittnar om erfarenhet och fingertoppskänsla och är väl värda att ta till sig.

De nya biologiska antireumatiska läkemedlen har ofta god effekt på den inflammatoriska sjukdomen och hindrar leddestruktion. Effekten på smärta och arbetsåtergång är i vissa fall mindre tydlig. Därför är det av yttersta vikt att man inom reumatologspecialiteten är medveten om smärtan som en egen sjukdom och vad som kan göras för att motverka och bromsa smärtutveckling vid handläggning av patienter med reumatisk sjukdom. I handläggningen av smärtpatienter i både primär- och specialistvård är det likaså viktigt att kunskapen om reumatologins nya behandlingsmöjligheter blir väl spridd. Mycket smärtlidande kan undvikas genom tidig och rätt insatt antireumatisk behandling.

Denna översiktliga och lättlästa bok har goda förutsättningar att fungera som uppslagsbok både med avseende på reumatologiska sjukdomar och smärtsyndrom. Eftersom den är en rik kunskapskälla både gällande smärta och reumatiska sjukdomar rekommenderas den varmt till både primärvårdsläkare, reumatologer, rehabläkare och smärtspecialister.