Utmärkta EKG-exempel, särskilt vid hjärtarytmier.

Många kollegor i Skandinavien verksamma inom internmedicin, kardiologi och klinisk fysiologi har säkert ett i bästa fall tummat exemplar av en tämligen tjock, vit bok kallad »Arrhythmia, Diagnosis and Management«, författare Erik Sandoe och Bjarne Sigurd (1984). Boken kom i en andra upplaga »Arrhythmia – A guide to Clinical Electrocardiology« (2002) och brukar ofta refereras till som »Sandoes EKG-bok«. Erik Sandoe gick bort 2011 i en ålder av 84 år. Efter 12 år kommer nu tredje upplagan av boken. Bjarne Sigurd är kvar som författare, nu tillsammans med Steen Pehrson, elektrofysiolog på Rigshospitalet i Köpenhamn och Peter Steen Hansen, elektrofysiolog på Hjertecenter Varde.

Boken är numera blå, minst lika tjock och ännu mer värdefull. Den bör kunna utgöra basinformation för specialister i allmänmedicin, internmedicin, kardiologi och fysiologi då den är föredömligt välstrukturerad, lätt att hitta i och den innehåller framför allt mängder med mycket pedagogiska EKG-exempel. »Klinisk elektrokardiologi« kommer att utgöra ett värdefullt tillskott i läkarutbildningen. Boken är skriven på danska, vilket inte bör utgöra ett speciellt svåröverstigligt hinder.

I denna den 3:e upplagan har författarna ytterligare breddat sammanhanget från EKG till att omfatta också ett föredömligt avsnitt om hjärtanatomi. Man finner ett avsnitt om historik och där finns t o m ett avsnitt om det felkopplade EKG:t.  Den fysiologiska bakgrunden till varför vårt s k 12-avlednings-EKG ser ut som det gör finns med. Det som kan uppfattas lite förvirrande är att man i samtliga EKG-exempel använder den ordning på EKG-avledningarna, som är standard på de flesta håll men inte i Sverige, d.v.s. några exempel med extremitetsavledningarna presenterade enligt Cabrera finner man inte.  

Tyngdpunkten ligger dock på avsnitten om hjärtarytmi, såväl de långsamma som de snabba rytmerna. Illustrationer från invasiv elektrofysiologi finns med utan att tynga ner texten för den mindre specialiserade läsaren. Man finner också kortfattade råd om akut och mera långsiktig behandling.

Författarna är värda en stor eloge för sitt omfattande arbete att hitta tydliga, pedagogiska exempel, vilket är det som alldeles speciellt lyfter den här boken. Jag vill rekommendera »Klinisk elektrokardiologi« till många, både för genomläsning och som uppslagsbok, den är alldeles utmärkt!