Repetition med tonvikt på rörelseapparat och nervsystem.

Anatomi har länge varit basen i den medicinska vetenskapen, och även om den under det senaste århundradet fått lämna plats åt nya kunskapsområden, så är goda kunskaper i ämnet ännu centralt för läkarprofessionen. »Anatomi i Klartext« är därför ett välkommet komplement till de otaliga atlaser och läroböcker som finns att tillgå. Boken vänder sig till samtliga vårdutbildningar, och beskrivs på omslaget som dels en första introduktion till människans anatomi, men även som ett »smidigt uppslagsverk för uppfriskning av minnet genom karriären och livet«. Renodlade anatomiska läroböcker är sällsynta på den svenska marknaden, och för den som önskar en kort redogörelse för en bestämd struktur eller ett helt organsystem så går det att finna här.
Författare är Fredrik Johansson, med dr i neurofysiologi vid Lunds Universitet där han medverkar i anatomiundervisningen.

Istället för en ren topografisk beskrivning som ofta ses i de flesta större anatomiska atlas presenteras innehållet i den här boken utifrån organsystemens indelningar. Av bokens tretton kapitel har tonvikten lagts på rörelseapparaten och nervsystemets uppbyggnad, som tillsammans utgör lite mer än hälften av bokens 316 sidor. Efter en kort – men fullgod – genomgång av terminologins vara eller icke vara samt anatomiska läges- och riktningsbeskrivningar kastas läsaren in i en genomgång av rörelseapparatens uppbyggnad, och därefter en genomgång av samtliga organsystem på ett lättläst och strukturerat sätt. Genomgående används sammanfattande tabeller över struktur och funktion.
För att återkomma till terminologin så uppskattar man som läsare att den korrekta nomenklaturen används genomgående i texten. Egennamn och anglisering ses endast undantagsvis, och då endast som komplement till den internationellt accepterade terminologin. Med detta följer dock ett problem för läsare utan anatomiska grundkunskaper: nämligen att sakregistret endast ges på »läkarlatin« och inte på svenska. I den löpande texten ges dock oftast även de svenska namnen på strukturerna.

Liksom i de flesta anatomiska böcker finns även här ett stort antal ingående illustrationer över kroppens anatomi. Dessa bilder bör inte ses som fotorealistiska avbildningar avsedda att vägleda den kirurgiskt aktive, utan de är snarare av schematisk karaktär. Författaren skriver i förordet att boken aldrig var avsedd att ersätta mer djuplodande litteratur, men med undantag för vissa svårigheter – sannolikt relaterat till undertecknads färgseende – med att t ex skilja ligament från ben, så är likväl illustrationerna anatomiskt korrekta och lätta att studera.

Precis som med all kunskap är den om människokroppens anatomi flyktig och kräver repetition för att inte falla i glömska. För att motverka detta kan därför Johanssons »Anatomi i Klartext« vara ett lämpligt verktyg för den som önskar sig en repetition av ämnet. Inte minst tack vare det medföljande online-materialet med blindkartor och andra instuderingsfrågor att testa sina nyfunna – eller återuppväckta – kunskaper med.