Nytänkt kring ny teknik och patientjournaler.

Under några år har Martin Wehlou, författare till »Rethinking the electronic healthcare record«, ansett sig ha lösningen på problemen med dagens journalsystem men tycker sig inte ha fått gehör för det. Efter att ha funderat ett tag insåg han att man inte kan presentera en lösning utan att först påvisa problemen som ska lösas. För att få förståelse för sin lösning och sitt sätt att tänka valde han att beskriva de problem han ser med dagens journalsystem i bokform.

Att boken har vuxit fram ur föreläsningar han hållit för studenter väl bevandrade i både medicin och teknik visar sig i en stundtals studentikos och putslustig humor som framkallar leenden men efter hand blir en smula störande i sin myckenhet.

Martin Wehlou själv menar att han genom att skriva boken breddat sin målgrupp från tidigare nämnda studentgrupp till även doktorer, sköterskor och systemutvecklare. Teknik och medicin blandas friskt i boken. Kanske så friskt att boken blir rena rama grekiskan om läsaren inte har en viss bevandring i databaser och datahantering. Den som läser boken behöver ha lite mer IT-kunskap än medeldoktorn och medelsköterskan för att ta till sig tankarna. 

Det finns dock två grupper som boken borde vara obligatorisk läsning för. Den ena gruppen är användare som fastställer kraven på sitt journalsystem. I beskrivningarna av dagens system och hur det borde se ut istället har dessa grupper mycket att hämta. Detta oavsett om man funderar på ett helt nytt system eller bara vill förbättra sitt gamla.  

Den andra gruppen är teknikerna bakom systemen. Dagens system började utvecklas på 70-talet och är i mångt och mycket inget annat än datorbaserade pappersjournaler. I dag finns andra möjligheter med tekniken och för att utnyttja möjligheterna till fullo måste man förstå hur vårdgivarna (dvs doktorerna i Martins Wehlous bok) arbetar och därigenom vad de behöver. Författarens beskrivningar av hur man arbetar som doktor och hur man önskar att systemet stödjer arbetet är många gånger mitt i prick.

Boken har vid det här laget ett år på nacken men ligger väldigt väl i tiden. Mycket av det som beskrivs finns att hitta på annat håll men så vitt jag vet inte samlat som i den här boken, utan som spridda delar utan en helhet. Har då Martin Wehlou lösningen för framtiden? Det låter jag andra avgöra men boken väckte många tankar hos mig, helt klart – tankar som jag tar med mig och använder i framtiden. Jag tror också att våra journalsystem skulle må bra av om denna bok kunde väcka tankar hos fler.

Johanna Hellberg arbetar med Cosmic och sitter i SFAMS:s IT-råd, där också Martin Wehlou ingår.