Primater har moral och handlar etiskt, enligt den här boken.

Är vi i grund och botten bara själviska med egennyttan som drivkraft och etik och moral som bara en tunn fernissa? Frans de Waal, världsledande primatolog, vill med sin bok avfärda denna pessimistiska syn på människans natur.

Författaren redogör ingående för empatiska beteenden hos andra primater, särskilt schimpanser. Exempelvis hjälper schimpanser sina gamla och svaga och de med medfödda handikapp så att de kan klara sig i flocken. Det finns ett stort antal videobekräftade exempel inte bara på empati utan även på altruism hos schimpanser.

Ny forskning visar att empati inte är något vi »tänker fram« utan istället en automatisk reaktion. Den fysiologiska grunden är de relativt nyupptäckta spegelneuoronerna. De gör att vi kan »känna« andras lidande utan att först tänka. Man tror att empatin utvecklades genom omsorgen om avkomman och sedan fått en utvidgad funktion. Apor har inte bara en välutvecklad empatisk förmåga utan även en medfödd känsla för rättvisa. De kräver samma belöning för samma uppgift och vägrar utföra den om kamraten intill får något bättre. Att rättvisekänsla finns i våra gener har även visats i experiment med spädbarn. Författaren tror att denna känsla  uppkommit ur behovet att bevara sämjan när det uppstår konkurrens om resurserna.

Att dela med sig och att hjälpa behövande är en del av vår moral som kan förklaras evolutionärt. Släktet Homo har försörjt sig som jägare och samlare i nomadiserande grupper i 2,5 miljoner år. Att dela med sig av bytet så att alla klarade sig och att hjälpa gruppmedlemmar i nöd var viktigt för gruppens överlevnad. Det fanns ett evolutionärt tryck att utveckla det belöningscentrum som vi har i våra hjärnor, och som man har visat aktiveras även hos den som ger gåvor eller hjälper.

För människan har det i kampen för tillvaron varit en konkurrensfördel att ha en förstärkt empatisk förmåga, drivkraft att dela med sig och att fördela resurser rättvist. Det gynnade samarbete, den förmåga som gjort att vi erövrat världen.

Moralen kom före religionen, menar de Waal, men religionen stöder det vi redan känner. De olika myndigheter vi skapat för att övervaka oss när vi inte längre har jägar- och samlargruppens kontroll har samma uppgift. Men påbud att vi inte ska slåss, inte stjäla osv skulle vara meningslösa om vi inte redan hade en benägenhet att följa vissa inre moraliska regler.

Boken har en omfattande bibliografi där referenser finns för den nya forskningsgren som bokens tema är exempel på, evolutionspsykologi. Författaren har skrivit flera uppmärksammade böcker i ämnet och av tidskriften Time utsetts till en av världens 100 mest inflytelserika personer. Det är en tankeväckande bok som bl a ger argument mot vulgärtolkningar av Darwins evolutionsteori och ifrågasätter grundteorin i traditionell nationalekonomi om egennyttan som enda drivkraft att räkna med. Det sistnämnda aktuellt i diskussionen om vårdens styrning.