Om människosläktets kreativa resa.

Ronald Fagerfjäll, som arbetat mest som ekonomijournalist, har nog under alla år sysslat med att samlat in fakta och historier om människans utveckling. Dessa presenterar han i denna läsvärda bok. I förordet beskriver han, mycket personligt, sin uppväxt och klassresa, från ett religiöst arbetarhem på Tjörn i Bohuslän till framgångsrik journalist och författare i Stockholm.

Under hela sitt yrkesliv har han uppenbarligen behållit ett stort intresse för historia, vetenskap i allmänhet, politik, konst och religion, och tillägnat sig en ovanligt stor allmänbildning. I denna bok görs nedslag i vitt skilda perioder av människans utveckling där olika upptäckter kort beskrivs, ibland tillsammans med andra viktiga händelser under just tiden ifråga.

Som en bakgrund finns hela tiden den ekonomiska och industriella utvecklingen men i nästan alla kapitel uppblandad med vetenskap, politik, konst eller musik, allt på ett sätt som beskriver deras betydelse för utvecklingen, och som verkligen fångar läsaren. Inte minst läkare eftersom många av de viktiga händelserna inom medicinens historia nämns här och där.

När man har läst färdigt undrar man hur det är möjligt att på dryga 300 sidor få med så mycket viktig information om vårt släktes utveckling. Avnjut detta epos under semestern!