Gefundenes Fressen för kostrådgivare?

Det finns många självutnämnda experter på vilken kost som är bra för hälsan men det vetenskapliga underlaget för framförda uppfattningar är ofta svagt.  Måns Rosén, tidigare chef för epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen och sedan chef för SBU i flera år, försöker i denna bok på ett konstruktivt sätt sammanfatta det vetenskapliga stödet för kostens betydelse för hälsan, framförallt för hjärt- och kärlsjukdomar.

Slutsatserna i boken baseras helt på olika epidemiologiska studier. Boken inleds med en historisk beskrivning av kostråd under det senaste århundrandet och följs av en beskrivning av skilda matkulturer i olika länder. Den aktuella frågan om fettets betydelse för hjärt- och kärlsjukdomar tas upp ett flertal gånger i boken. Här beskrivs många studier som tyder på att mättat fett inte alls är så farligt som man tidigare trott. Resultaten i de tidigare studierna att det var nyttigt att minska intaget av mättat fett, berodde sannolikt inte på det minskade intaget av mättat fett utan att personerna i stället åt mera enkel- och fleromättade fettsyror, som är mera hälsosamma.

Olika dieter beskrivs noga i boken och ett varnande finger lyfts för att äta kost med lite kolhydrater. Även 5:2 dieten ifrågasätts eftersom det ännu saknas vetenskapligt stöd för att den metoden är bra för hälsan.  Evidensen för att medelhavskost minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och död är dock uppenbart stark.  Den kosten är rik på olivolja, grönsaker, baljväxter, fisk, alkohol samt lågt intag av rött kött (kött från däggdjur). Alla ingredienser som ingår i medelhavsdietenkosten verkar ha en positiv effekt på hälsan, speciellt då ett högt intag av olivolja och fisk. Många studier visar också att nötter är nyttigt för hälsan. Däremot tyder ett flertal studier på att högt intag av processat rött kött (bearbetat kött såsom korv och bacon) kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Boken beskriver också att det finns starka epidemiologiska data som tyder på att ett måttligt intag av alkohol (högst 2 glas vin per dag) minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Författaren manar också, med all rätt, att man ska vara kritisk till alla hälsolarm som basuneras ut i media.

Sammanfattningsvis är boken omfattande och många studier beskrivs. Vissa talar för och andra emot olika kosters betydelse för hälsan. Därför är det mycket bra att varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Förutom några mindre kosmetiska felaktigheter i den inledande beskrivningen av olika näringsämnen (som lätt korrigeras i nästa upplaga), så är boken välskriven och sammanfattar ett mycket angeläget men svårt forskningsfält. Till varje kapitel finns också referenser vilket ännu mera stärker den vetenskapliga stringensen i denna bok. Boken vänder sig till alla men den kan vara till speciellt stor glädje för vårdpersonal som ska ge kostråd till patienter.