Intressant – även för läkare.

Sandra Smidt, pedagog och författare har skrivit en lättläst bok om dialogpedagogikens fader, den brasilianske pedagogen och tänkaren Paulo Freire (1921–1997). Texten berättar om Paulo Freires reflexioner och framgångsrika arbete med att lära kulturellt, socialt och politiskt förtryckta analfabeter att läsa.

Sandra Smidt har vuxit upp i Sydafrika. Hon vet hur länders mäktiga klasser fortsätter ge fattiga och lågutbildade sin bild av världen. Före Nelson Mandelas tid gjordes alltid två utbildningsprogram i Sydafrika. Författaren har haft möjlighet att skaffa sig det yrke hon önskat, medan svarta landsmän endast kunnat se fram emot det som erbjudits dem.

På 150 sidor får vi bland annat ta del av Paulo Freires egen bakgrund, hans filosofiska och politiska reflexioner och praxis. Fallbeskrivningar konkretiserar teorin. Elevers och lärares dialog gör att de förtryckta känner sig respekterade och ser läskunnighetens värde. Det allra första steget i alfabetiseringen är att frigöra eleverna från den medvetenhet av förtryck som de införlivat.

Bokens tio kapitel avrundas vart och ett med sammanfattning och framåtblick. Ett kapitel handlar om att benämna, läsa och skriva om världen. Där diskuteras hur människor tillägnar sig och konstruerar sitt språk. I ett annat kapitel berörs talets och tankens nyckelroll i det dialogiska lärandet. Ordlistan med Paulo Freires begrepp är en pärla.

Varför anmäla en bok om pedagogik för Läkartidningens läsare? Vilken typ av undervisning och lärande vill de ha som möter hjälpsökande människor? Framför allt allmänläkare vet hur egenupplevd hjälplöshet känns i möten med patienter med svårbegripligt presenterade symtom. Hur betecknas vårdsökande?

Boken »Freire – en introduktion« kan lära läkare att ge fysiskt friska, upplevt sjuka människor en friskare syn på sin ohälsa. När förklaring saknas kan delad förståelse ofta vara framgångsrik att pröva. En första dialogisk läkarkontakt kan ge patienten möjlighet att själv övervinna sin ohälsa. Partiell analfabetism kan övervinnas. Paulo Freire, och Sandra Smidts bok, kan bidra till att lära läkare att läsa patienters berättelser också när dessa i avsaknad av ord menar att återspegla kroppsligt betingad ohälsa.