När den småländske allmänläkaren Pelle Malm efter nästan 45 års läkargärning skrivit ner några av sina upplevelser kan man få en stunds njutning av att läsa boken. Författaren har på högersidorna på ett lättläst sätt presenterat 40 fall – det vill säga en liten, liten, liten del av sina patientmöten. Några av fallen är mer kluriga än andra, men de flesta är mest karaktäristiska för att »det är sådana fall man träffar på«. Fallen är skrivna med värme, återhållen humor och humanism, men alla med en värme för patienterna. Några kan kanske kallas exotiska medan andra mer hör hemma i kategorin »läkaretiska överväganden«. Alla fallen har fått en titel som gör det nästan omöjligt att inte vilja läsa; exempelvis »När blir man för gammal för barnsjukdomar«, »Smålänningar är alltid sparsamma« och »En bal i Blå Hallen, vad är väl det?«

Men, det är ändå knappast högersidorna som gör att boken bränner fast i minnet utan vänstersidorna, där kommentarerna – och lösningar på problemen – till förra sidan skrivits. Där finns de rätta diagnoserna men, framför allt, också spår av den levnadsvisdom som man får av att vara sjukstugeläkare i Småland under ett långt yrkesliv.

Under rubriken »vem bestämmer hur länge lång tid är«, förklarar Pelle Malm exempelvis att han förväntade sig att två veckor för att diagnostisera en hjärntumör med diffusa besvär skulle ge honom en viss beundran, men istället renderade det honom det motsatta när patientens hustru talade med honom. Hur kan man låta en människa gå med en hjärntumör i två veckor utan att ställa rätt diagnos? Det föranleder en reflektion om den moderna läkarens vilja att rationellt utnyttja de resurser som finns i sjukvårdsorganisationen, men att det ofta inte är tillräckligt bra för den patient som måste vänta timmar, dagar eller veckor på sin tur. Distriktsläkare Malm medger att han med tiden blivit mer benägen att ge patienterna rätt i denna deras frustration. Som distriktsläkare tycks det nästan omöjligt att inte ha patienten i centrum – och då mycket mer reellt än i de klatschiga slogans som hörs från de flesta sjukhus

På baksidan av boken kan man läsa: »Är sanningshalten fullständig, undrar vi alla? Sanning är gott, men det sannolika är gott nog. Eller som Fritiof Nilsson Piraten uttryckte det: Saga vävs på sanningen varp«. Sannolikt skulle Pelle Malm kunnat prestera ett stort antal böcker av likartat slag, alla med stort underhållningsvärde. Mest kvarstannar dock tankarna på allt vad ett läkarliv i en sjukstuga givit författaren och vad hans insats där har betytt.