Värt att veta om våra ben.

Ben är en elegant komposit, starkare än stål per viktenhet. Konstruktionen är åtskilliga hundra miljoner år gammal. Till skillnad från mjukvävnad kan ben läka utan ärrbildning. Ben har flera olika mekanismer för att reparera sig självt. Skelettet i våra kroppar är sällan äldre än några år.

I »Benboken« ger Per Aspenberg, senior professor i ortopedi i Linköping, en exposé över hur detta hänger ihop och går till. Boken spänner över en tidsrymd av drygt 500 miljoner år, och innefattar kärlek, vad ben är, kungliga frakturer, benomvandling, benläkning, förflyttning av ben, benforskare, forskningens villkor, ledprotesförankring och läkemedel som kan påverka frakturläkning.

Boken är elegant skriven, illustrerad och redigerad. Efter en inledande del om vad utvecklingen av ben betytt för djurs möjligheter att röra sig, får läsaren följa utvecklingen fram till vad vi idag vet (och inte vet) om ben och läkning av ben. I boken beskrivs inte bara torra fakta, utan i små exkursioner från huvudvägen också personer, framgångar, bakslag, vetenskapsteori och duster med läkemedelsmyndigheter. I ett kapitel diskuteras placebo och författaren argumenterar här skarpsinnigt att placebo är en chimär, som till stora delar kan förklaras av statistiska fenomen som regression mot medelvärdet, sjukdomars naturalhistoria och psykologiska fenomen.

Det har länge hetat att ben läker i en förutbestämd takt, vilken inte kan påskyndas, bara fördröjas. Detta påstående håller nu på att omvärderas i och med att parathormonets roll i frakturläkningsprocessen börjar klarläggas. Svårigheterna att bedriva forskning inom detta område illustreras väl.

Benboken är en imponerande översikt som, ovanligt nog, med stor behållning kan läsas av flera olika läsekretsar. Den kan varmt rekommenderas till så skilda grupper som gymnasieelever som vill förstå ben, en populärvetenskapligt intresserad allmänhet, studenter på grundutbildningar, intresserade läkare som vill hålla sig uppdaterade om ben, men också till ortopeder som vill uppdatera sina kunskaper om benvävnad och frakturläkning.