Kemin – in på molekylen.

Författaren har en gedigen erfarenhet av forskning och undervisning inom området toxikologi, läran om gifterna. Boken har kommit till för att ge en information om mekanismer och aspekter som är viktiga när kemikalier kommer in i kroppen men även för att bemöta den ganska emotionellt och politiskt färgade debatten om kemikalier som vi har, ofta överdriven av medierna. Den mesta av den oro som allmänheten har för kemikalier saknar enligt min mening grund och beror ju till stor del på okunskap, varför denna bok är ett mycket välkommet tillskott för att genuint förklara vad det egentligen handlar om.

Författaren myntar begreppet »toxikopolitik« i vilket mycket sanning ligger. Både Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen har i en utredning ansetts till stor del vara opinionsbildare i stället för att agera som myndigheter i dessa frågor. »Alla kemikalier är giftiga«, är deras mantra. Men så är icke fallet, och vad som också glöms i de flesta mediala larm är den grundläggande aspekten om dosen. De giftigaste kemikalierna vi får i oss är läkemedel som dödar miljoner människor världen runt när de används på ett felaktigt sätt.

Dencker beskriver många molekylära skeenden i kemikaliernas upptag, omsättning, verkan och utsöndring, inklusive interaktioner med specifika receptorer. Han förklarar de kvantitativa måtten för upptag av kemikalier i miljön jämfört med föda. Ett exempel är s k hormonstörande ämnen, där han beskriver att mängden sådana ämnen vi får i oss med soja är 10 000 gånger högre än vad vi erhåller genom exponering för t ex bisfenol A. Samtidigt är mängden kemikalier vi får i oss i form av läkemedel upp till 4 miljoner gånger större än vad vi får i oss av s k miljökemikalier.

Författaren går igenom de tidigare läkemedels- och kemikaliekatastrofer som inträffat men menar att myndigheterna i dag har kontroll över vår exponering på lång och kort sikt, i jämförelse med när dessa händelser inträffade. Det är givet att kemiska explosioner, rökning och ofullständig information om den giftiga verkan hos vissa läkemedel har bidragit till sjukdom och död, medan riskerna har överdrivits stort vad gäller den miljöbaserade kemikalieexponeringen, enligt författaren.

Boken är lättläst, och Dencker gör vad han kan för att förklara sakerna på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Utrymmet begränsar antalet nyckelreferenser, som jag dock gärna hade sett fler av. Jag skulle också ha önskat mig bättre figurer, fler tabeller och ett register.

Boken bör läsas av alla inom t ex vårdutbildningar samt av journalister, myndigheter och politiker som kommer i kontakt med frågor om kemikalier, och av de som lider av kemofobi. Ett mycket välkommet bidrag för att nyansera kemikaliedebatten.