Prostatan – svår nöt att knäcka.

Prostatakörteln som mannens gissel, men också som källa till manlighet och sexualitet, behandlas i en ny bok av en tvärvetenskaplig författargrupp med Maria Björkman, forskare i medicin- och vetenskapshistoria vid Uppsala universitet, som redaktör.

Att sjukdomar i prostata är ett verkligt gissel genom diagnoser som prostatacancer och godartad prostataförstoring är väl beskrivet och sammanfattat. Detta är dock ingen vanlig lärobok i urologi utan texten handlar om bredare aspekter på dessa sjukdomar såsom urineringsbesvär, påverkan på sexualitet, manlighetsideal och normer samt betydelsen för mannens självbild. Genom bokens historiska perspektiv fördjupas läsarens förståelse för dagens behandlingar av prostatasjukdomar.

Boken inleds med ett »upprop« för fler offentliga toaletter. Påkommande trängande urineringsbehov som försvårar den drabbade mannens vistelse i det offentliga rummet är en onödig begränsning som lätt skulle kunna avhjälpas. Ett annat kapitel handlar om prostatan som en körtel för sexuell hälsa och njutning. Är prostataberöring och massage viktiga delar av den manliga sexualiteten? Denna fråga ställs i boken och här skulle man önska att det fanns mer forskning att referera till. Texten bygger mest på »berättelser« och i bästa fall enstaka kvalitativa undersökningar.

Tillgängligheten av prostata för klinisk undersökning försvåras av körtelns anatomiska lokalisation och nödvändiggör bedömning av prostata genom att ena handens pekfinger förs in i ändtarmen på patienten. Denna undersökning upplevs av många män som integritetskränkande och i boken jämförs undersökningen med den gynekologiska undersökningen, vilket jag kanske inte tycker är helt relevant. En tänkvärd diskussion om detta förs dock och bland annat diskuteras hur man bäst lär ut prostataundersökning till läkarstuderande.

Hur ska en man förhålla sig till att ta ett PSA-prov? Möjligheten att diagnostisera en potentiellt livsfarlig prostatacancer ställs mot risken att upptäcka en ofarlig cancer som inte kräver någon behandling? Vad betyder det för en man att ha en prostatacancerdiagnos där all behandling bedöms som obehövlig och att mannen istället utsättes för ett livslångt kontrollprogram. Är cancer i prostatakörteln mer stigmatiserande för den manliga identiteten än annan sjuklighet? Dessa frågor belyses och diskuteras på ett initierat och empatiskt sätt i boken. Kloka synpunkter framförs som alla i prostatacancervården bör ta del av.

De delar av boken som jag tyckte var intressantast att läsa var de historiska avsnitten. Kastrationsbehandlingen för att behandla godartad prostataförstoring var något som vida praktiserades långt innan man hade full förståelse för biverkningarna av detta ingrepp. Hur man övervann svårigheterna att tillgängliggöra prostatakörteln kirurgisk är också en mycket intressant läsning.

Sammanfattningsvis har läsandet av denna bok varit givande även för mig med prostataproblem som dagligt arbetsområde. Detta lite bredare sätt att beskriva prostatakörteln både som mannens gissel men också om prostatas möjliga betydelse för manlighet och sexualitet.