Obligatorisk litteratur på chefs- och ledarutbildningar?

Efter avslöjandet av Macchiarini-affären och OPS-modellen, då Nya Karolinska Solna byggdes, har nu turen kommit till hur själva verksamhetsmodellen, värdebaserad vård, infördes och vad den har medfört. Det är bitvis obehaglig läsning.

Anna Gustafsson och Lisa Röstlund, bägge journalister på Dagens Nyheter, har gjort ett riktigt gediget och hederligt grävjobb. Arbetet har pågått under 1,5 år och har löpande publicerats i Dagens Nyheter i form av över 200 artiklar. I nu föreliggande bok utgör dessa artiklar grunden, men även nya uppgifter redovisas. Det är naturligtvis en hypotetisk men likväl relevant fråga – hade allt detta kommit i dagen utan Anna Gustafsson och Lisa Röstlund?

Dramaturgin är tydlig men saklig. Författarna är drivna stilister och redovisar utan onödig affekt alla turer och vändningar. De undviker också att driva sin egen tes eller föra fram sin egen agenda – uppgifter får stå för sig själva. Läsaren får i huvudsakligen kronologisk ordning följa hur konceptet värdebaserad vård 2006–2007 lanserades av Porter och Teisberg, hur det togs till Karolinska och hur införandet gick till. Även de angränsande bolagspräglade verksamheter som varit anknutna till införandet presenteras. Ställvis är det nästan obehagligt att läsa om hur lagar och jävsregler rundas, hur omdömen sviktar och hur ansvar skyfflas runt när det står uppenbart att de nya verksamhetsformerna inte fungerar. Läsaren har vid läsning av boken lyxen att veta hur det har gått för Karolinska universitetssjukhuset efter införandet av den nya organisationsformen och konceptet värdebaserad vård, vetskap som till fullo stärker bokens narrativ.

»Konsulterna. Kampen om Karolinska« är en riktigt bra och läsvärd bok. Den kan läsas av egentligen vem som helst som är intresserad av flera av de frågor som belyses. Till exempel: Vem bestämmer egentligen i svensk sjukvård? Vem tar ansvar när nya modeller inte håller måttet? I vilken grad ska konsulter och politiker fatta beslut om vårdens sakinnehåll och organisation? I vilken grad ska ansvar för dåliga beslut kunna utkrävas? Ska data i svenska kvalitetsregister användas och analyseras utomlands?

Bokens kanske viktigaste uppgift är ändå förhindra att historien upprepas. »Konsulterna. Kampen om Karolinska« borde från och med nu vara obligatorisk litteratur på varje chefs- och ledarutbildning inom sjukvård och även ingå i varje sjukvårdspolitikers och sjukvårdstjänstemans kanon. Det som Anna Gustafsson och Lisa Röstlund så förtjänstfullt presenterar är en obehaglig berättelse om vad som kan hända när grundläggande samhälleliga principer sätts ur spel och konsulters locksånger blir för starka, och samtidigt en påminnelse om värdet av modiga och envisa journalister.