»Att använda framtiden för att återvinna det förflutna«. Citatet som på ett vackert vis sammanfattar innehåll och tema i boken återfinns i Eric Topols senaste volym: »Deep medicine. How artificial intelligence can make healthcare human again«.

Topol är en amerikansk kardiolog som tidigare skrivit böcker om nya tekniska möjligheter och behov av mer demokrati och patientstyre inom sjukvården. I denna hans tredje bok beskriver han hur han tänker sig att teknik inom AI (artificiell intelligens) ska hjälpa oss att göra sjukvården mera mänsklig igen. Topol ser en kraftig försämring därvidlag när han jämför dagens situation med tiden då han själv var medicine student och nyutexaminerad läkare på 70-talet. Sjukvården har sedan dess blivit så slimmad och snuttifierad att empati och medmänsklighet i stor utsträckning gått förlorad.

I boken beskrivs systematiskt och jordnära hur AI ska vända utvecklingen tillbaka i det avseendet. Här redogörs för och exemplifieras hur AI i framtiden kan hjälpa oss ställa säkrare diagnoser, undvika felbehandlingar, spara in onödiga åtgärder och kostnader och inte minst spara tid åt vårdgivare så att de kan lägga mer och mer kvalitativ tid på kontakt med patienterna.

AI-teknikens fantastiska utveckling inom bildigenkänning under de senaste åren kommer snart att öka säkerhet och effektivitet inom radiologi, dermatologi och patologi. Men även på i stort sett varje annat medicinskt område bör vi kunna arbeta smartare och säkrare med hjälp av stordataanalys och väl valda algoritmer.

Boken visar på en mängd projekt där man utvecklar AI-teknik inom sjukvården i dag. Vissa projekt gås igenom noggrannare, bland annat företaget Alive Cores ansträngningar för att med förenklad teknik kunna registrera hjärtrytm för att inte bara upptäcka flimmer och andra arytmier utan också med hjälp av EKG icke-invasivt analysera kaliumnivå i blodet – en berättelse som illustrerar hur ett relativt litet företag kan smälla ett av världens allra största (Apple) på fingrarna i teknikutveckling om man är tillräckligt klurig och omsorgsfull. (I boken nämns dock inget om att Alive Core har en vass svensk konkurrent i Coalalife. Samma sak när det beskrivs hur ResApp Health med algoritmer analyserar andningsmönster för att differentialdiagnostisera mellan olika lungsjukdomar där svenska Nuvoair jobbar med samma mål.)

Det sista kapitlet, »Deep empathy«, är nog bokens allra intressantaste även om det för mig blir något av ett antiklimax. Topol ser här AI bara som ett verktyg att vinna tid för vårdgivare att vara fördjupat humana och medkännande. Endast människor kan förmedla empati och öka empatin inom vården, menar Topol. Det tycker inte jag riktigt går ihop med vad han berättat tidigare i boken, till exempel i kapitlet »Mental health«. Jag önskar att jag någon gång fick möjlighet att ställa en fråga till Eric Topol: Med livserfarenhet, förnimmelser, affekter och limbiska systemet i beaktande – vad finns det för slags empati som i grund och botten inte är information? I grund och botten? Jag skulle lyssna på svaret noga. För Eric Topol är bortom allt tvivel en person som vet osedvanligt mycket om både informationsteknik och empati. Och det han har att förmedla om empati i sig är i högsta grad tänkvärt och radikalt.

Boken är färskvara. Jag får det till att 516 av bokens 707 källhänvisande referensnoter är publicerade 2017–2018. I boken redogörs pedagogiskt för vad AI är, dess centrala begrepp och hur det utvecklats över tid.

Jag tror inte att man nödvändigtvis behöver förkunskaper i vare sig medicin eller AI för att tillgodogöra sig denna bok. Engelskan på 312 sidor är lättläst, tycker jag som normalt helst läser på svenska. Boken förmedlar inte någon lovsång över AI. Ordet »kan« i titeln ska betonas. Det är upp till sjukvårdens aktörer att se till att den nya tekniken används på ett sätt som förverkligar bokens förhoppning. En hel del utrymme i boken används för att beskriva risker och begränsningar med AI.

Vi ser i hela världen hur tillgänglig teknik används för att öka allsköns konsumtion, men inte för att rädda hälsa och liv och göra arbetet inom sjukvården drägligare. Det handlar om kultur. Trösklar behöver överklivas. Eric Topol har utifrån en genuin ambition att bidra till en bättre och säkrare sjukvård i framtiden gjort en kraftansträngning genom att skriva denna bok – som rekommenderas till alla som delar hans ambition.