Analog väckarklocka i digital verklighet.

»Handen i den digitala världen« är en logisk fortsättning på Göran Lundborgs tidigare bok »Handen och hjärnan« (2011). Som läsare får vi följa författarens tankar och funderingar kring den digitaliserade samhällsutvecklingen. Läsaren lotsas genom utvecklingen från papper och penna till dagens teknikkunskap där den intellektuella handen påverkas. 

I den nya världen »Digitalien« är det datorer, smarttelefoner och Ipads som styr. Hjärnans belöningssystem aktiveras och våra behov tillfredsställs, vilket har konsekvenser. På ett pedagogiskt illustrativt sätt beskrivs vilka effekter digitaliseringen har på händighet, kreativitet, känslor och det sociala samspelet. Författaren förtydligar texten med egna teckningar. Han använder egna exempel från det dagliga livet och talar om konsekvenserna som kan påvisas och bearbetas.

Hänvisningar görs också till andras erfarenheter, forskning och journalistik som belyser den digitala samhällsutvecklingen från olika synvinklar. För djupare insikt kan den omfattande referensförteckningen användas.

I boken beskrivs den digitala påverkan på föräldrar och barns samspel och lärarnas undervisning. Forskning som gjorts visar att handfunktionen försämrats hos medicine studerande. Som läsare väcks frågan hur detta påverkar den manuella undersökningstekniken och kirurgers händighet. Slöjdlärare vittar också om hur de under sina yrkesår noterat hur elevers händighet försämrats. För att den framtida manuella förmågan inte ska förloras måste därför skolan prioritera handfunktionen och inte bara den digitala tekniken. Konst, musik, arkitektur och mänsklig omvårdnad kommer inte att finnas om kreativa skapande händer försvinner.

Författaren väcker frågor genom att på ett enkelt sätt förtydliga det komplicerade samspelet mellan olika sinnesorgan. Digitaliseringen har redan tagit över mycket av handens tidigare funktion. Om vi inte gör något åt det kan handfunktionen i framtiden komma att reduceras till pekfingrar och tummar. Den mänskliga kontakten kan gå förlorad och kreativitet, känsloliv och yrkeskunnande kan påverkas. Men den digitala tekniken kan även utvecklas positivt om vi hanterar den rätt, ser dess möjligheter och inte låter oss styras av den. Därför måste vi vara medvetna om hjärnans belöningssystem och den beroendeframkallning som den digitala världen medför.

Boken är av allmänt intresse och vänder sig inte bara till medicinskt utbildade. Det är en spännande läsvärd och lättläst bok. Den är en »väckarklocka« för alla som är intresserade av den pågående samhällsutvecklingen som kan påverka våra sinnesorgans utveckling och den mänskliga omvandlingen. Göran Lundborg har ett viktigt budskap i dagens samhällsdebatt. Boken kan ses som ett debattinlägg. Det gäller våra barns framtida handfunktion, hjärnpåverkan och livskvalitet. Den slutliga frågan i boken, om vi människor lyckats skapa ett nytt människosläkte »Homo mobilis«, är både spännande och skrämmande. Papper och penna eller läsplattor – vem bestämmer? Läs boken och delta i debatten.