Beskrivning av en kamp.

Kolesterol har intensivt och ofta lidelsefullt debatterats under decennier. Diskussionen har gällt molekylens roll i metabolismen, dess betydelse i sjukdomsprocesser och inte minst kolesterol som mål för terapeutisk intervention för att förebygga och behandla sjukdom. Det är i detta komplexa ämnesområde som Anders G Olsson försöker bringa reda genom sin bok »Kampen mot kolesterolet«. Författaren har i sitt yrkesliv gjort viktiga bidrag till utvecklingen inom ämnesområdet lipidrubbningar och deras betydelse för kardiovaskulär sjukdom. 

I boken kan tre huvudstråk skönjas. Dels den egna personliga karriären från medicine kandidat till professor emeritus, dels en populärvetenskaplig ansats till att förklara kolesterolets roll i sjukdom och hälsa och slutligen en berättelse om de terapeutiska framstegen med att behandla höga plasmanivåer av kolesterol för att förebygga och behandla sjukdom. Alla tre linjerna är intressant läsning. Den personliga historien ger ett tidsperspektiv på hur sjukvård och akademi har förändrats under en lång karriär.

I flera avsnitt ges populärvetenskapliga sammanfattningar av olika aspekter på ämnet. Den ärftliga sjukdomen familjär hyperkolesterolemi, som beskrevs i Norge på 30-talet, är en viktig milstolpe. Karakteriseringen av familjär hyperkolesterolemi ledde också vidare till de cellbiologiska upptäckter som 1985 belönades med Nobelpris till Michael Brown och Joseph Goldstein. Historien är ett exempel på samspel mellan klinisk och experimentell forskning. Anders G Olsson ger också exempel på hur modern genetik och DNA-analys applicerats i klinik och forskning, bland annat i studier med så kallad mendelsk randomisering.

Slutligen redogör författaren för den terapeutiska utvecklingen. Här berättas inte bara om framgångar utan också svåra bakslag.  Som exempel på detta nämns de första dietråden som felaktigt baserades på minskat kolesterolintag, samt det stora bakslaget på 70-talet med medlet klofibrat. Klofibrat liksom andra tidiga kolesterolsänkande medel hade dålig effekt och betydande biverkningar. Introduktionen av statiner innebar en helt ny era. Statiner sänker kolesterol effektivt och har få biverkningar. För den kliniska dokumentationen av statiner har Anders G Olsson haft en central roll, inte minst genom sin ledande befattning i den banbrytande 4S-studien, publicerad 1994. 4S-studien visade, för första gången, en dramatiskt minskat insjuknande i hjärtsjukdom för patienter behandlade med simvastatin.

I ett avsnitt berättar författaren också om den skepsis som funnits, och fortfarande finns, mot att kolesterol har en etiologisk roll för sjukdom och att terapeutisk intervention mot kolesterol kan skydda mot sjukdom. Debatten har förts på många nivåer, av välrenommerade professorer och inte minst i sociala medier av tyckare av olika kaliber. När bevisen samlades konstaterade dock den brittiska storheten Michael Oliver, en av de stora kritikerna: »When facts change, I change my mind.«

Vem vänder sig boken till? Jag kan se flera kategorier av läsare. En intresserad allmänhet får en blick bakom kulisserna i den kliniska akademin och en begriplig förklaring till flera basala biologiska och patofysiologiska mekanismer. För en yngre generation kan en inblick i utveckling inom klinik och vetenskap under sex decennier ge nya perspektiv, och för äldre kollegor ger boken en påminnelse om vilken fantastisk utveckling som skett inom medicinsk klinik och vetenskap under de senaste decennierna.