Nya tips om god patientsäkerhet. 

Arbetet med patientsäkerhet står inför en brytpunkt. Sjukvården i Sverige är i huvudsak av mycket god kvalitet och säker. Samtidigt skadas fortfarande oacceptabelt många patienter i vården. Kunskapen om hur säkerhet skapas i komplexa verksamheter som sjukvård har under senare år utvecklats. Det är mot denna bakgrund »Säker vård – nya perspektiv på patientsäkerhet«, en antologi redigerad av Synnöve Ödegård, nyligen givits ut.

Synnöve Ödegård är sjuksköterska och disputerad med en avhandling om patientsäkerhet. Hon har arbetat med patientsäkerhet i olika sammanhang sedan 1990 och bland annat startat Sveriges första universitetsutbildning i ämnet. 

Synnöve Ödegård har tidigare redigerat två antologier, »I rättvisans namn – ansvar, skuld och säkerhet i vården« (Liber; 2007) och »Patientsäkerhet – teori och praktik« (Liber; 2013). De tre antologierna är olika, läsvärda var för sig, och tillsammans speglar de framväxten av patientsäkerhet som ett eget kunskapsområde. Om den första i mycket var ett upprop om behovet av att bredda synen på patientsäkerhet och att flytta perspektivet från individens till systemets ansvar när något går fel, var den andra mer av en komplett lärobok i ämnet.

Denna tredje antologi utgår från en beskrivning av det aktuella läget för arbetet med patientsäkerhet. Sjukvården står inför många utmaningar, den utvecklas och förändras, och då måste också arbetet med patientsäkerhet utvecklas. Enligt aktuell kunskap om säkerhet ses människan som en ovärderlig resurs med förmågan att anpassa sitt agerande till de mångskiftande, föränderliga och ofta motstridiga kraven i verksamheten så att det ska gå bra, snarare än som den felande länken som orsakar olyckor. Med den utgångspunkten beskrivs i boken patientsäkerhet handla om förutsättningar för vårdpersonal att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. 

I ett kapitel beskriver Synnöve Ödegård själv framväxten av patientsäkerhetsarbetet i Sverige och de aktuella utmaningarna. Det är en initierad, bred och intressant beskrivning med flera illustrativa exempel av mer eller mindre väl kända händelser där patienter kommit till skada. I boken beskrivs sedan i ett antal kapitel, författade av både svenska och internationella experter, olika aspekter på förutsättningar för patientsäkerhet. I de olika kapitlen beskrivs relevant teoretisk bakgrund, oftast kopplad till exempel ur verkligheten. Här skrivs om sjukvården som ett komplext system, anpassningarnas betydelse, vikten av bra arbetsmiljö och attraktiva arbetsplatser, att lära av avvikelser men också av allt som händer, inte bara det som går dåligt, om säkerhetskultur, aspekter på kvalitet och säkerhet, och om hur arbetet med patientsäkerhet måste vara differentierat. Exempel ges bland annat från hemsjukvård, patientsäkerhet i särskilda boenden, Nya Karolinska sjukhuset och vinster och risker med e-hälsolösningar.

Boken kompletterar väl de tidigare antologierna och andra svenska böcker om patientsäkerhet. Den tillför nya viktiga aspekter för arbetet med patientsäkerhet. Synnöve Ödegårds bidrag till svenskt arbete med patientsäkerhet kan inte överskattas; denna bok bekräftar det. Boken utgår från solid teoretisk bas men är lättläst. Den lämpar sig väl för utbildning i patientsäkerhet, både för högskolor och för personalutbildning i vården. Jag rekommenderar den för läsning av alla i praktiskt arbete med och i ledning och ansvar för patientsäkerhet, inte minst politiker och tjänstemän.