Verktyg i förlossningsrummet.

Detta är en rikt illustrerad och välskriven bok. Vid en snabb första anblick kan alla illustrationer av instrument verka något avskräckande. Men texten innehåller framför allt ett historiskt och väl beskrivet persongalleri med personerna bakom de olika instrumenten och arbetsmetoderna och samtidigt en beskrivning av obstetrikens utveckling.

Boken är baserad på en utförlig presentation av Uppsala medicinhistoriska museums samling av tänger och andra instrument som använts vid förlossningar fram till 1900-talet. 

Grunden till samlingen vid museet utgörs av instrument som professor Carl Benedict Mesterton i Uppsala köpte av professor Magnus Retzius vid Karolinska institutet år 1862. Samlingen har sedan utökats med andra förvärv och gåvor. 

Presentationen i boken bygger på ett omfattande och bra bildmaterial, främst fotografier av museets instrument, varav många är tagna av författaren. Fotografierna kompletteras med originalbilder från ett flertal publikationer där olika instrument och arbetsmetoder beskrivs.

Efter en kortare historik om komplicerade förlossningar under antiken och medeltiden ger författaren en rik beskrivning av både de obstetriska instrumenten som använts från 1500-talet fram till 1900-talet och personerna bakom dem. Persongalleriet i boken utgörs nästan uteslutande av män. Som författaren själv skriver »handlar det om instrument som med enstaka undantag konstruerats och använts av män vid ingrepp på kvinnor«. I Sverige hade barnmorskor endast under en kortare tidsperiod tillstånd att använda denna typ av instrument. 

Samtidigt får vi en historiskt intressant, kanske något kortfattad, presentation av obstetrikens utveckling i Europa och Sverige från 1500-tal och framåt.

Läsningen är tankeväckande, och jag vill gärna citera Urban Josefssons baksidestext till boken: »Instrumenten blir en påminnelse om de svåra lidanden födande kvinnor måste ha utsatts för när bäckenet var för trångt eller barnet för stort«.

Boken kan rekommenderas för läsning (och även som uppslagsbok i ämnet) då den är medicinhistoriskt intressant och ger en inblick i förhållanden som inte alltid ligger så långt tillbaka i tiden.