Det är aldrig för sent …

Den populärvetenskapliga boken »Stark hela livet« om fysisk aktivitet och hälsa är skriven av Jessica Norrbom, medicine doktor i fysiologi, och Carl Johan Sundberg, läkare och professor i arbetsfysiologi, båda vid Karolinska institutet.

Vi får på 135 sidor veta mycket om allt från hur fysisk aktivitet och rörelse påverkar våra celler och våra organ till hur fysisk aktivitet minskar risken för vanliga folksjukdomar och gör oss friskare och starkare och hur fysisk aktivitet och gener interagerar. Betydelsen av såväl kondition som muskelstyrka avhandlas. Beteendemedicinska aspekter, om hur man hittar motivationen att öka den fysiska aktiviteten, finns med.

I boken varvas lättillgänglig teori med fallbeskrivningar och praktiska konkreta råd. Boken är lättläst, uppdaterad och informativ utan att väcka skuld eller moralisera.

Tydligt framgår att det aldrig är för sent att öka den fysiska aktiviteten; åldrandet avhandlas. Dessa kapitel är relevanta och viktiga delar med tanke på hur befolkningspyramiden ser ut i dag. Vi blir allt fler äldre.

Betydelsen av stillasittande och vardagsrörelse finns med. Författarna förklarar varför det är farligt för hälsan att sitta större delen av dygnet och hur man lätt kan motverka de negativa hälsoeffekterna genom att bryta stillasittandet.

Utmärkta, tydliga och bra kapitel om fysisk aktivitet och hjärna liksom om fysisk aktivitet och mentalt välbefinnande finns med. De är också viktiga delar av boken eftersom antalet individer som får diagnosen depression har ökat kraftigt. Även stress och sömn avhandlas på ett lika noggrant sätt.

I ett appendix finns ytterligare konkreta och bra råd för både konditionsträning och styrketräning. För den vetgirige finns rikligt med relevanta referenser i slutet av boken.

På bokens framsida möter vi orden fysisk aktivitet och rörelse. Min enda undran är varför ordet träning sedan återkommer så ofta i rubriker och texter. Risken finns att de som aldrig »tränat« tror att boken inte är till för dem. Boken handlar om rörelse av alla de slag och lyfter också betydelsen av att bryta stillasittande och att öka vardagsrörelsen. Den här boken är i själva verkat till för oss alla. Den är ett starkt och viktigt tillskott i kampen för bättre folkhälsa.

Den rikhaltiga information som boken bjuder på bygger på en omfattande vetenskaplig evidens, som dessutom tolkats av två av våra mest erfarna forskare inom det aktuella området. Det är det som skiljer en äkta populärvetenskaplig bok från många andra böcker om fysisk aktivitet, mat, livsstil och hälsa som inte utgår från fakta. Boken är ett välkommet tillskott till en vetgirig allmänhet. Den kan mycket väl läsas av professionen som en uppdatering och påminnelse om betydelsen av fysisk aktivitet för hälsans och välbefinnandets skull. Fysisk aktivitet är fortfarande en outnyttjad resurs i svensk hälso- och sjukvård och i samhället i stort.