Denna bok, omfattande drygt 90 sidor text och illustrationer, har av författaren Torsten Mossberg rubricerats som »Ett slags memoarer«. Boken är en lättläst och insiktsfull vandring genom en viktig specialitets utveckling och olika personliga händelser vilka ger en läsvärd, tankeväckande och tidstrogen beskrivning.

Som jämnårig kollega är det lätt att nicka igenkännande under läsning av de olika episoderna och beskrivningarna. På ett underhållande sätt beskrivs anestesi- och intensivvårdsspecialiteten såväl till sin natur, vilket ofta är svårt att sätta sig in i för lekmän, som till svårigheterna under dess tidiga utveckling.

Författaren har, på ett utmärkt sätt, lyckats att via de olika fallbeskrivningarna fånga händelser som illustrerar aktiviteter inom en ännu icke helt utvecklad specialitet som målmedvetet blickade framåt. Detta gäller både anestesi och intensivvård, vilka på ett förståndigt sätt beskrivs så att lärdomarna då ledde till en välutvecklad och trygg verksamhet i dagEn specialitet som fortsätter att vara med i frontlinjen avseende senaste innovationer och nya kunskaper. Jag tänker speciellt på utvecklingen av den artificiella ventilationen och inte minst på den svältande multitraumatiserade mannen som höll på att gå under av näringsbrist, men som tack vare de senaste kunskaperna om total parenteral nutrition kunde återföras till ett normalt liv. En tacksam patient som någon tid efter utskrivningen från intensivvården besökte avdelningen och, som tack, bjöd på färska bullar till kaffet. En närmast revolutionerande behandling som på ett avgörande sätt stimulerade inte minst författaren till en livslång aktivitet för att förbättra kunskap om nutritionsfrågor inom medicin och intensivvård, och en händelse som säkert förmådde författaren till denna bok att i glädje stämma upp en hyllningssång för parenteral nutrition men också för andra förnämliga framgångar för anestesiologin och intensivmedicinen.

»Kan man få ett glas vatten?« är en läsvärd, intressant och trevlig bok som verkligen kan rekommenderas till en bred läsekrets.