Den som kommande vinter trampar i sina pjäxor i bindningarna för en dag i pisten kanske inte tänker så mycket på om risken för skada är större eller mindre än för 10 år sen, eller om skademönstret är annorlunda i dag jämfört med för 25 år sedan, eller vilka observationer och studier som drivit på utvecklingen.

Men den som vill få reda på mer om detta har nu en utmärkt möjlighet. Jan Sandegård, ortoped och skiddoktor, har ställt samman en slösande rik bok, vilken omfattar över 100 års historia och utveckling.

I tolv kapitel avhandlas allt från delar av Östersundsk medicinhistoria till teknisk utveckling av skidbindningar, vikten av hänsyn och ansvar i backarna samt utveckling av organisation för räddning och säkerhet i skidbackar. Även de hjälpmedel som Sandegård utvecklat för räddning av skadade i pister presenteras.

Sandegårds djupa kunskaper i området, och entusiasm för frågorna, genomsyrar boken. Den är närmast överflödigt rik på information, detaljer och förklaringar. Bildmaterialet är omfattande, välvalt, roligt och illustrativt.

Boken kunde möjligen ha redigerats hårdare, men hade då riskerat att tappa delar av sin charm – den rikliga mängden av information, detaljer och personliga anekdoter. Dock bör till en eventuell nytryckning enstaka stavfel och särskrivningar korrigeras.

Jan Sandegårds lilla pärla till bok kan varmt rekommenderas till den som vill veta vad som ligger bakom att det i dag går att åka fortare nerför en pist, men med lägre risk för skador, än för bara 20 år sedan – och vilken skada som fortfarande är ett problem …