Förutsatt måluppfyllelse innebär ST i teorin fem års heltidstjänstgöring. I praktiken sträcker den sig ofta över en längre tid än så, inte sällan med ett eller flera uppehåll och under en händelserik period i privatlivet. Till skillnad från läkarprogrammets och AT:s tämligen strömlinjeformade upplägg är det i detta skede den enskilda utbildningsläkaren får möjlighet att fritt fatta beslut om sin yrkesinriktning och sin väg dit.

Denna andra upplaga av »ST-boken« innehåller såväl helt nya som omarbetade kapitel och gavs föredömligt ut strax innan Socialstyrelsens nya föreskrifter för ST sjösattes den 1 juli. Med så vitt skilda teman som kompetensutveckling, arbetsrätt, ledarskap och etik – bland flera andra – ger den en heltäckande bild av ST:s bredd. På ett lättfattligt sätt tydliggör boken det myndighetsspråk i författningarna som inte alltid utgör en lättknäckt kod för den oinvigde. Utöver tydliga exempel och matnyttiga tips i den löpande texten bidrar därtill ett fylligt appendix med verktyg att använda sig av i den kliniska vardagen. Fyra avsnitt med personliga reflektioner från ST-läkare, handledare, studierektor och verksamhetschef tillför nya perspektiv och stimulerar till vidare reflektion över ens egen utbildning och arbetsplats. Liksom tidigare vigs ett särskilt kapitel åt vägen till svensk specialistkompetens efter utländsk utbildning – en resa vilken som bekant sällan är spikrak.

Även de som kommit en bit på väg har glädje av boken, då den behandlar samtliga faser i utvecklingen från entusiastisk nybörjare till trygg specialist. Därtill kvarstår referenser till den författning från 2015 som i skrivande stund gäller en majoritet av ST-läkarna och som följaktligen kommer att leva vidare i flera år. Nackdelen med att vara pionjär är dock att BT-kapitlet av naturliga skäl kan komma att behöva utvidgas allteftersom erfarenheterna blir fler.

Författarlistan är diger och representerar en mångfald av specialiteter och aktörer med olika uppdrag inom ST-utbildning, även om den skulle gagnas av en större geografisk spridning, framför allt utanför universitetsorterna.

Detta är ingen bok som passar i bussarongfickan. Däremot har den all potential att bli en trogen följeslagare från hemkliniken till randningen via kursen och tillbaka, ett uppslagsverk att ta fram som stöd under den långa resan. Trots att all information i dag finns lättillgänglig digitalt, är det under en period med lika många nya intryck som intyg ovärderligt att ha allting samlat.

Sammantaget är »ST-boken« en gediget utarbetad bok, fyllande en lucka i våra omfattande medicinska bibliotek. Förhoppningsvis blir den en given present till alla nyblivna ST-kollegor och medarbetare på ST-kanslier runt om i landet.