Emma Holmgren och John Ljunggren har skrivit en lågmäld liten bok med värdefulla patient- och närståendeperspektiv på något som görs drygt 16 000 gånger årligen i Sverige – en primär höftprotesoperation för artros.

Boken är indelad i tre delar: inför operationen, höftledsoperationen samt rehabilitering och livet efteråt. I 20 korta kapitel beskrivs sakligt och utan åthävor väsentliga aspekter på allt från vad artros är, förberedelser inför operation, stress och oro till hemgång, rörelserestriktioner, samliv, vila och återhämtning, hjälpmedel och framtiden.

Boken tillför ett perspektiv som inte alltid förmedlas via sjukvården och ger läsaren en mer nyanserad bild av vad en höftprotesoperation innebär och medför, både ur positiv och ur negativ synvinkel. Inte minst sidorna om samliv efter operation fyller ett tomrum. Språket är väl anpassat för tänkta läsare. Även om texten huvudsakligen handlar om en person är den tillräckligt bred för att de flesta läsare ska kunna känna igen sig.

Några små skavanker noteras dock, vilka med fördel rättas till kommande tryckningar. Texten om smärtlindring får gärna göras något fylligare och mer allmängiltig. SKR är en förkortning för Sveriges Kommuner och regioner, inte Statens Kommuner och regioner. Bildmaterialet är sparsamt, och flera kapitel skulle vinna på förklarande illustrationer.

Så kommer frågan om hur denna bok kommer tilltänkta läsare tillhanda. Möjligen krävs här ett samarbete med landets sjukhus för att den ska kunna läsas av så många som möjligt som står inför en höftprotesoperation.

Boken »Din nya höftled« har alla förutsättningar att fylla ett behov av nyanserad och saklig information ur ett patient- och närståendeperspektiv på höftprotesoperation.