Kan man sammanfatta nästan ett helt liv innefattande familjebakgrund, uppväxt, utbildning, familjerelationer och läkarkarriär på knappa 170 boksidor? Åke Reimer, som är docent och öron-, näs- och halsläkare från Malmö, har försökt göra det, och det går väl någorlunda bra men naturligtvis kan inte berättelsen bli vare sig heltäckande eller djuplodande. I mångt och mycket är erfarenheterna från utbildning och karriär desamma eller åtminstone liknande dem som de flesta av oss haft.

Det som sticker ut med Reimers berättelse är framför allt beskrivningarna av dels den reaktiva psykos han drabbades av cirka ett år efter sin disputation, dels den ettåriga vistelse i Angola som följde ytterligare något år senare. Orsaken till psykosen var enligt boken akademiskt mygel på hemkliniken, men anledningen till att åka i väg för ett osäkert arbetsprojekt till ett krigshärjat Angola beskrivs relativt kortfattat utan att läsaren riktigt förstår bevekelsegrunderna. Det hade varit intressant att veta mer om detta, men man anar att många faktorer samverkade till beslutet som senare även ledde till flera arbetsperioder i utvecklingsländer.

Språket i boken är klart och enkelt och berättelsen är rättfram utan att väja för sådant som kan uppfattas som pinsamheter eller känsliga ämnen. Jag tror att många av oss leker med funderingar på att skriva en självbiografi, men få av oss genomför det. Jag gratulerar Reimer till att ha genomfört det och kan tänka mig att kollegor kan finna boken intressant ur flera aspekter.