Klimakteriet, eller övergångsperioden, är något som ungefär hälften av alla människor får uppleva om de bara blir tillräckligt gamla. Det kan beskrivas som en övergång mellan fertil och icke fertil period och är alltså ingenting konstigt eller avvikande. Könshormonet östrogen sjunker och menstruationen försvinner så småningom.

Östrogen har inte bara betydelse för reproduktion utan även för till exempel skelett, hjärta–kärl och kognition. Hur östrogenbristen upplevs varierar mycket. Vissa har inga besvär alls, men runt 70 procent upplever besvär som sömnstörningar, värmevallningar, svettningar med mera under klimakterieperioden, och av dessa drabbas ungefär hälften av så svåra symtom att de behöver hjälp. Det är inte alltid solklart för kvinnan vad som händer i den egna kroppen. Mycket goda råd finns att tillgå för den som söker information, dessvärre inte alltid baserade på aktuell kunskap, och inte sällan erbjuds helt verkningslösa råd om till exempel kosttillskott och vitaminintag. Tyvärr finns också en skepsis mot att använda hormoninnehållande läkemedel. Därmed riskerar många att bli utan effektiv hjälp.

Barnmorskan Eva Elmström har skrivit en handbok för vårdgivare om just klimakteriet. Hon har själv en lång erfarenhet från arbete inom kvinnohälsa och har med denna bok gjort ett gediget arbete med syfte att erbjuda ett evidensbaserat kunskapsstöd och ge råd om lämpligt omhändertagande till dem som drabbas av klimakterierelaterade besvär.

Boken är indelad i fyra delar och inleds med en bakgrund om hur och var könshormoner bildas och hur de påverkar, inte bara under övergångsperioden utan genom hela reproduktiva livet med start vid första menstruationen. Den flitigt använda terminologin inom området förklaras pedagogiskt, vilket ger vårdgivaren bra verktyg i samtalet med kvinnan som söker. I detta kapitel tas också de vanligaste symtomen upp. I nästa kapitel, »Kliniken«, ges förslag på omhändertagande, anamnesupptagande och eventuella undersökningar. Egentligen hade jag nog önskat att symtomen ingått i detta kapitel, men det är en mindre invändning. Efter detta kommer »Behandling«, som inleds med hormonbehandling, såväl systemisk som lokal/vaginal. Därefter kommer egenvård och andra behandlingsformer. Sista kapitlet, »Livet under övergångsperioden«, ägnas bland annat åt den sexuella och psykiska hälsan.

Den här boken kan bli ett värdefullt bidrag till alla vårdgivare som i sitt jobb träffar kvinnor, oavsett om kvinnorna befinner sig i klimakteriet, har passerat det eller har det framför sig. Prematur menopaus får inte missas, och äldre kvinnor kan behöva aktivt tillfrågas om vaginala östrogenbristsymtom. Specifikt tror jag att primärvårdsläkare och barnmorskor har nytta av denna bok som ger ett helhetsperspektiv på vad kvinnor kan uppleva, och ibland kraftigt begränsa dem, under en stor del av ett ofta mycket aktivt liv. Här avdramatiseras hormonbehandling och man förstår också tydligt att det i de flesta fall inte behövs en gynekologisk undersökningsstol för att behandla klimakteriebesvär. Det är alltså inte en godtagbar ursäkt för att avstå behandling!

Boken, tillsammans med aktuella rekommendationer om lämpliga preparat för behandling, om detta blir aktuellt, utgör en god grund för omhändertagande av kvinnor med besvärande symtom i samband med klimakteriet.