Naomi Clyne har samlat sina erfarenheter från många års chefs- och ledarskapsuppdrag i svensk sjukvård i en läsvärd och tankeväckande bok.

Bokens två första delar beskriver författarens egen vård- och ledningsfilosofi samt utvalda data om folkhälsa och svensk sjukvård. Bokens tredje del innehåller sju berättelser från vårdens vardag, där olika situationer beskrivs dels som »så här kan det se ut i dag«, dels som »alternativet«. Den fjärde delen utgörs av avslutande reflektioner. Språket är direkt och träffsäkert genom hela boken.

Bokens stora styrka är de tankar som stringent och tydligt förs fram om varje professions ansvar för patienternas vård, och hur de olika professionerna kan samarbeta runt en patient. Här finns att lära av boken. Även delen med berättelser från vårdens vardag är bra – genom greppet att beskriva en situation ur två olika perspektiv ges läsaren möjlighet att reflektera inte bara över hur det är, utan också över vad som skulle kunna lösa problemet. Här ska dock sägas att beskrivningarna, även om alla har sin grund i verkliga händelser, är ofullständiga och ställvis något grunda i sin analys.

Helhetsintrycket av boken dras dock ner något av den ensidighet med vilken New public management (NPM) presenteras. Det finns mycket att säga om NPM, och mycket har sagts, men att NPM skulle kunna förklara i stort sett allt negativt inom svensk sjukvård håller referenten inte med om. Det finns andra syndabockar också, och boken hade vunnit på ett bredare perspektiv här.

Naomi Clynes bok riktar sig till chefer och blivande chefer inom vård och omsorg liksom tjänstemän och politiker inom området. Boken kan varmt rekommenderas för den chef som vill och/eller behöver reflektera över sin chefsgärning, eller den som funderar på att ta sig an ett chefsuppdrag. Även de tjänstemän och politiker som har ett äkta intresse av att utveckla landets sjukvård bör kunna finna inspiration i boken.