Ulf H Fröberg, en av landets mer erfarna och kunniga medicinska jurister, har författat en bok som försöker klargöra vilka juridiska förhållanden en verksamhetschef har att förhålla sig till. Detta är ett område i ständigt stort behov av aktuell kunskap och en källa till många bekymmer en verksamhetschef har att hantera.

I fem kapitel avhandlas inledning och bakgrund, ledningsbefattningar och ansvar, kraven på en verksamhetschef, tillsyn och säkerhetskontroll samt verksamhetschefens nyckelroll för patientsäkerheten.

Den valda dispositionen gör tyvärr att budskapet inte går helt fram. Texten pendlar mellan historiska och aktuella förhållanden, otvetydig lagtext och subjektiva kommentarer och funderingar, stor detaljrikedom och summariska beskrivningar, för att nämna några exempel. Även bokens utformning bidrar till detta: lagtext är layoutad på samma vis som text ur Vårdfokus, Vårdförbundets medlemstidskrift. Detta sammantaget gör det onödigt svårt att läsa boken och ta till sig innehållet.

En mer lämplig disposition av boken vore att inleda med en kort översikt, därefter en beskrivning av hur lagstiftningen utvecklats sedan början av 1900-talet, för att därefter beskriva relevant och aktuell lagstiftning (inom alla områden) som en verksamhetschef måste känna till och behärska. Lagtexten fick gärna kommenteras och kompletteras med aktuella juridiska tolkningar, och gärna även författarens egna bedömningar.

Boken hade då kunnat bli just det den hade behövt vara – en rimligt omfattande text vilken en verksamhetschef eller MAS/MAR (medicinskt ansvarig sjuksköterska/medicinskt ansvarig för rehabilitering) dels hade kunnat läsa i början av sin tjänst, dels ha som stöd i sin dagliga verksamhet. Det går förvisso att extrahera kunskap ur boken i sin nuvarande form, men recensenten är rädd att alla som skulle behöva läsa denna bok inte kommer att göra det.