Levern har en central och komplicerad roll i människans fysiologi och är involverad i hundratals, om inte tusentals, biologiska processer. Givet detta är det svårt att enkelt sammanfatta leverns roll i hälsa och sjukdom. Professorerna Åke Nilsson och Stefan Lindgren gör här ett mycket ambitiöst försök. Nilsson har en bakgrund som basforskare och Lindgren står för det kliniska perspektivet. Deras kunskap inom området är djup, och det känns. Boken är på cirka 230 sidor och spänner över allt ifrån tarmens immunsystem, kvävebalans och alkoholmetabolism till cirkadiansk rytm, insulinresistens och genomgång av olika leversjukdomar såsom alkoholrelaterad leversjukdom och fettlever. Det finns återkommande kliniska inslag, men de basvetenskapliga delarna dominerar. Som hepatolog blir man glad över att se detta ambitiösa projekt, men samtidigt lite lätt svettig. Ibland får jag »flashbacks« till termin ett på läkarlinjen med genomgång av fettsyrakedjor och skisser över komplementsystemet.

Boken ger en översikt av en lång rad av leverns funktioner och roller och är enligt förlaget riktad till »läkare och andra intresserade inom sjukvårdens olika specialiteter, och till studenter på grund- och avancerad nivå i medicin-, biomedicin- och vårdutbildningar«. Detta är en lite spretig publik, och boken blir ibland lite för avancerad inom det biokemiska området, samtidigt som formatet inte tillåter en djupdykning. Dessa avsnitt kräver en del grundkunskaper för att tillgodogöra sig, men är dock relativt enkla att hoppa över för dem som saknar detta. De kliniska avsnitten återkommer, men är lite för sällsynta och översiktliga för att användas i klinisk undervisning. Samtidigt finns det riktiga små guldkorn i boken, och författarna lyckas få in en enorm mängd information i formatet, som trots allt för det mesta blir förståeligt.

Sammantaget blir intrycket att boken ambitiöst försöker trycka in en stor mängd information i ett begränsat format, vilket tyvärr begränsar läsbarheten något. Samtidigt ger detta en bra introduktion till de komplicerade biologiska mekanismer som levern styr och deltar i, och lockar förhoppningsvis läsaren till fortsatt läsning och fördjupning.