Christian Unge har skrivit en ny bok, denna gång om flera saker – huvudsakligen om sin pappa, men också om leversjukdom, ansvar och familjerelationer.

I knappt 70 korta kapitel växlar Christian Unge mellan att beskriva leversjukdom, delar av sin uppväxt, sin pappa och sin familj, allt sammanhållet av pappans tilltagande levercirros och sista tid i livet. Boken tecknar ett närgånget men ändå respektfullt porträtt av pappan, där försöken att både förstå och förklara pappans fortskridande sjukdom är centrala.

Boken berör också (medvetet eller omedvetet?) ett annat område: i vilken grad ska en läkare ta ansvar för familjens och släktingars levnadsvanor, i detta fall överdriven alkoholkonsumtion? Har en läkare, till följd av sina kunskaper, ett särskilt ansvar i detta avseende eller inte? Boken ger här inget svar, men stimulerar till egna funderingar.

Boken är läsvärd. Läs den och fundera över de centrala frågorna om ansvar för anhöriga samt egen och andras livsångest.