Vårt inre liv eller förmågan att konstruera mentala bilder av vår omvärld och möjliga framtider är ämnet för David Bäckströms bok »Fantasi«. Ansatsen är imponerande – perspektiven skiftar mellan filosofi, neurologi och psykologi. Preklinisk neurovetenskap varvas med funktionell avbildning, djurexperimentella resultat med neuropsykiatriska kliniska observationer. Boken är kort, kompakt och till stora delar välskriven. Man rycks med och förundras över hur konstigt det är att vi kan föreställa oss saker.

Bäst finner jag delarna om människohjärnans särart. Bäckström beskriver hur fönster för omorganisation av hjärnans nätverk under utvecklingen och hjärnans storlek skiljer sig mellan arter och hur nervcellers utskott och förbindelser – konnektomet – är särskilt omfattande hos människor. Allt detta verkar ge oss en fantasiförmåga utöver djurens. Framställningen är här övertygande och läsningen lätt. Intressant är också delarna om universell estetik och verklighetsprövningen av våra fantasier och förutsägelser. Jag lär mig att de flesta av oss, på gruppnivå särskilt män, tenderar att ha en positivt snedvriden föreställning om framtiden. En evolutionär fördel, tror Bäckström.

Vissa skavanker finns. I vissa avsnitt är det svårt (även för en neurolog) att hänga med, facktermerna haglar och texten är nästan lika kompakt som en vetenskaplig översiktsartikel. Att delar av boken behöver läsas långsamt är i och för sig inte bara en nackdel. Författaren tar också stundtals ganska stor plats i texten och berättar hur det såg ut när han träffade illustrativa patienter eller om egna resor, läsupplevelser och reflektioner. Det är inte ovanligt i genren och ett sätt att motverka det första problemet, men för mig bröt några av de avsnitten den annars trevliga populärvetenskapliga läsupplevelsen.

Det övergripande intrycket är ändå väldigt imponerande. Det är tydligt att Bäckström förundras över hjärnan som den är och befriande att självhjälp lyser med sin frånvaro. Bokens spännvidd är stor, och arbetsinsatsen måste ha varit betydande. Resultatet är på det hela taget lyckat.