Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz har tagit sig an uppgiften att på en överskådligt, men ändå detaljerat, sätt beskriva hur ett lyckat införande av en metod eller ett arbetssätt kan och ska gå till. Och de har lyckats riktigt bra.

Läsaren får följa ett fiktivt införande av ett nytt sätt att driva förbättring. Exemplet är dock så välvalt att det kan gälla för nästan vilken verksamhet som helst. Boken är indelad i 3 delar med sammanlagt 14 kapitel. Den första delen rör varför innovationen behövs, den andra rör vad det är som görs, och den tredje hur innovationen blir vardag. Språket är direkt och tilltalande. Varje kapitel avslutas med en möjlighet för läsaren att själv reflektera över ett eget pågående införande. Referenserna är välvalda och aktuella.

Anmälaren uppskattar särskilt att boken så tydligt behandlar en av de faser i ett införande som ofta glöms bort – analysen av »vad/varför/hur/vem kommer att vara emot detta och varför« innan själva införandet startar. Utan en noggrann sådan analys och planering är det mer tur än skicklighet om införandet blir av. Vidare behandlas vad som finns att göra när införandet inte går som avsett (vilket det enligt anmälarens erfarenhet aldrig gör).

Boken är klart läsvärd och har alla förutsättningar att bli en svensk klassiker på området. Skaffa den, läs den, och ert nästa förbättringsarbete har klart bättre chanser att bli verklighet.