Ibland ändras livet plötsligt och blir aldrig mer detsamma. Så blev det för Jörgen Hassler och för många fler människor genom ett litet nytt virus. Boken beskrivs som prosapoetisk och dokumentär. »Allting är sant och ingenting har hänt« säger författaren i en intervju med undertecknad på den lokala radiostationen Radio Tyresö. https://www.tyresoradion.se/4127

Det är en mycket vacker bok om ett förvirrat tillstånd som uppstår när hjärna och nervsystem infekterats. Världen förändras och den lilla människan vet inte längre vad som hänt eller hur det ska bli. Den skildrar de första månaderna när ljus, färger, perception och rumtiden blir annorlunda. Författaren berättar om »sensorisk hallucinos« – att känna saker som inte finns. För att hantera den totalt förändrade världen och för att illustrera den drabbades verklighet uppfinner författaren nya ord, såsom »symptomrarerna«. Kapitlen där är döpta till: »Hur sjukdom yttrar sig 1« och »Hur sjukdom yttrar sig del 2: Symptom, symptomer, symptomrar, symptomerna, symptomrarerna«.

Det är en viktig bok där en ursprungligen lindrig covidinfektion får stora följder för individen. Boken är viktig för vårdpersonal som ännu saknar kunskap om långtidscovid, framför allt för att det är en av de första ögonvittnesskildringarna av ett nytt tillstånd.

Jag kan varmt rekommendera den både i vårdutbildning och som en spännande skildring av verkligheten.