Jessica Lederhausen är tandläkare, utbildad i Sverige. Jag tycker att detta på ett positivt sätt märks i hennes senaste bok, »Oral«, som är en blandning av vetenskap och goda råd, ibland lite förnumstiga men givna med glimten i ögat.

Boken vänder sig uppenbarligen till nordamerikanska läsare, men de goda råden är naturligtvis också relevanta för svenska läsare, och det är roligt med alla hänvisningar till Sverige. Texten är skriven på engelska men med många hänvisningar till svenska ord och begrepp, som »munhälsa«, »lördagsgodis« och »lagom«.

Boken ska inte ses som en vetenskaplig genomgång av olika områden utan just som goda råd, baserade på vetenskapliga studier.

Egentligen handlar bara första delen om munhälsa i sig och sambandet mellan munhälsa och välbefinnande i stort. Andra delen handlar om mat, sömn, andning och rörelse, både fysisk och mental, men med täta referenser till sambandet med munhälsa.

Det är glädjande att författaren tar fasta på professor Björn Klinges mantra att »munnen är en del av kroppen« och skriver en bok om det, eller åtminstone en del av en bok. Lederhausen lyckas på ett föredömligt sätt förmedla en helhetssyn: »everything is connected«. Boken ansluter till den pågående globala trenden att munsjukdomar är en del av människors hälsotillstånd och att de ska betraktas och behandlas som de folksjukdomar de faktiskt är. Jessica Lederhausens verk, åtminstone första delen, är på sätt och vis en popularisering av WHO:s resolution från 2021 om vikten av oral hälsa.

Kapitlen om mat, sömn och rörelse är intressanta och relevanta. Jag har dock lite svårare att ta till mig kapitlet om andning.

Lederhausens bok är lättläst och underhållande. Den riktar sig väl inte i första hand till personer verksamma inom medicin och odontologi, men för lekmän kan den absolut ha ett värde.