Psykiatern och socialmedicinaren Jan Beskow, som avled 2020, var Sveriges suicidpreventionsnestor. Han är tillsammans med lektorn Ali Sarkohi redaktör för den nyutkomna boken »Ögonblick av suicidalitet«. De flesta av bokens kapitel är skrivna av dessa två, men det ingår även flera kapitel med andra författare. Jag uppfattar boken som helhet som ett slags festskrift för Beskows idéer och erfarenheter av självmord. Som baksidestexten anger så innehåller boken traditionellt fackboksinnehåll av vetenskaplig karaktär, men även mer subjektiva upplevelser och erfarenheter ingår. I de tolv kapitlen avhandlas allt från suicidstatistik, olika perspektiv på prevention, förklaringsmodeller och berättelser, även ur författarnas egna personliga erfarenheter. Kapitlet om närståendes erfarenheter av suicidalitet av Margit Ferm, Tomas Lindegaard och Ali Sarkohi är starkt berörande, och en författares egen berättelse håller läsaren i ett starkt grepp. Det finns också två kapitel om perspektiv som sällan ses i denna typ av böcker, ett fysioterapeutiskt och ett arbetsterapeutiskt.

Boken rör sig ledigt mellan olika perspektiv och innehåller många praktiska tips som bör vara användbara till exempel för läkare. Bokens credo uppfattar jag vara att vi som läkare måste våga lyssna på den självmordsnära patienten, och inte bara stuva undan personen som ett ärende att handlägga med en suicidriskbedömning. Vi uppmuntras att tillsammans med den drabbade vara likvärdiga och jämställda utforskare av lösningar på personens problem. Det är en glädje att ta del av författarnas långa erfarenhet i ämnet.

Boken passar bäst som fördjupning för den som redan har grundläggande kunskaper i ämnet. Ibland kan bokens fria rörelse mellan fakta och personlig betraktelse leda till oklarheter. Delarna om biologi är en smula skissartade, och ord som »livsflöden« och »energiflöden« hade kunnat placeras i en tydligare kontext. Men för en läsare som klarar att resa mellan olika nedslagspunkter, olika ögonblick av suicidalitet, finns det mycket intressant att läsa.