Vikten av eftertanke i digitaliseringsvågen

Vikten av eftertanke i digitaliseringsvågen

Vikten av eftertanke och varsam framfart när vården ska digitaliseras betonas i en nyutkommen bok nyligen översatt till svenska.  (2 kommentarer)

Lovvärt men osmält om krisstöd

En ny bok med både aktualitet och ambition vill ge stöd i modern krishantering. Med blandade resultat, anser recensenten. (5 kommentarer)

Som att läsa en bra roman

Som att läsa en bra roman

Boken har fått mig att tänka mer och djupare på hur jag lärt mig se både organkomplex, individer, personer och subjekt-objekt, skriver recensenten Olle Hellström, distriktsläkare i Vansbro, om »Kunskap och läkekonst. Tankar om allmänmedicin« av Christer Petersson.

Skolhälsovård för enskilda elever

Skolhälsovård för enskilda elever

Skolhälsovården har många lediga eller underdimensionerade tjänster runtom i kommunerna. Här en nyutkommen bok som ger inblick i verksamheten.

Erfaren pediatriker bjuder på bonuskunskap

Tor Lindberg, professor emeritus i pediatrik bjuder på en hel del bonuskunskap ur sin långa kliniska efarenhet. En bok lämplig att ha till hands på varje vårdcentral, anser recensenten.

»Kirurgi är förbannat vackert«

»Kirurgi är förbannat vackert«

Åke Lasson skriver bättre än flera av våra mest säljande deckarförfattare och hans »Blicken« kommer säkert att bli både läst och uppskattad, skriver Jakob Endler.

Utmärkt vägledning vid psykiatrisk tvångsvård

Boken vänder sig framför allt till psykiatrer, men även till psykiatrisk vårdpersonal, liksom till vårdintygsskrivande läkare inom andra specialiteter, studenter eller andra personer med intresse för ämnet, skriver Björn Owe-Larsson.

Slarva inte med Sokrates

Det är viktigt att forskare och andra systematiskt reflekterar över vetenskapens kunskapsteoretiska förutsättningar.  Två lundensiska filosofers nyligen publicerade bok om vetenskapsteori kan vara till god hjälp.

Första hjälpen i hantering av klinisk osäkerhet

Första hjälpen i hantering av klinisk osäkerhet

Boken är inte rakt igenom lättläst, men här ryms ett koncentrat av klokskap från den praktiska primärvården, som borde få stort genomslag i Sverige, skriver Christer Petersson.

Livsstilen och sjukdomarna

Ännu en bok med goda kostråd till allmänheten - en försvenskning av en australiensisk text som berättar bl a om levnadsvanors koppling till somatiska och psykiska sjukdomar.

Paradoxalt om piller

Boken »Pillerparadoxen« av Robert Whitaker vill problematisera frågan: »Varför lider fler och fler av psykiska problem när medicinerna bara blir bättre och bättre?« Slutsatserna han drar kommenteras och kritiseras av Läkartidningens recensent.

Värde mot värde i vården

Vilket vårdvärde är mest värdefull i sjukvården? Det är frågan om flera värden och flera av dem är svåra att realisera samtidigt hur man än försöker. Jörgen Nordenströms bok är både viktig och aktuell för ett ständigt pågående förbättringsarbete. 

Från praktiskt yrke till forskande vetenskap

Sjuksköterskans yrke är numera inte bara praktiskt utan kan även utövas som forskande vetenskap inom akademin. Utvecklingen mellan åren 1970 - 2000 skildras i en väldokumenterad bok.

Proktologins fader i tryck efter 600 år

Kirurgen John Arderne levde i 1300-talets England och kallades »proktologins fader«. Summan av hans läkekonst finns bevarad i en handskrift från 1400-talet som nu getts ut i en praktvolym. Originaltexten är översatt till modern svenska och kommenterad av Torgny Svenberg och Peter Murray Jones.

Berättelsen om norsk hospicevård

Og nå skal jeg dö. Hospicebevegelsen och palliationens historie i Norge, av Kjell Erik Strömskag. (Pax Forlag; 2012, 395 sidor.) En vackert illustrerad, även för svenskar lättläst bok om den norska hospicerörelsens historia. Recensent: Jan Eklund, specialist i anestesi och intensivvård, pensionerad, Stockholm.

Uppfordran till självprövning

Stulen barndom: vanvård på svenska barnhem, av Thomas Kanger. (Albert Bonniers förlag; 2014, 270 sidor.) Stundtals öppnar boken avgrunder, till exempel när författaren redogör för behandlingen av de som kallades tattare och som nu benämns resandefolket. Boken är »… en uppfordran till en sådan självprövning inom svensk social barnavård, där även vi läkare finns med som formare av styrande teorier«, skriver recensenten Göran Högberg, med dr, överläkare, BUP, Södertälje.

Bra översikt till referenshyllan

Titel: Diabetes och metabola syndromet Författare: Fredrik H Nyström, Peter M Nilsson (redaktörer)

Prospektiv sjukvård börjar med människan

Titel: Hälsofrämjande möten – från barnhälsovård till palliativ vård Författare: Anna Hertting, Margareta Kristenson (red)  

Om hotet mot akademikers framtid

Titel: Vita rockar och bruna skjortor – nazimedicin och läkare på flykt Författare: Ulf Högberg

Organiserad värdeförskjutning

Titel: Organ till saluFörfattare: Susanne Lundin