Om hotet mot akademikers framtid

Titel: Vita rockar och bruna skjortor – nazimedicin och läkare på flykt Författare: Ulf Högberg

Organiserad värdeförskjutning

Titel: Organ till saluFörfattare: Susanne Lundin

John Keats – läkare, poet och patient

Ett namn skrivet i vatten. Romantikens medicin i John Keats poesi (Carlssons; 2013), av Carl Lindgren. En sentida kollega beskriver en läkares poetiska liv, bland annat i Rom, under romantikens epok. 

Psykiatrins fascination och risker

Sju sydsvenska psykiatrer, alla verksamma i privata mottagningar, berättar om psykiatrins fascination och risker i en minnesbok utgiven på »eget förlag«. Johan Cullberg, välkänd psykiater, numera pensionär och författare, anmäler. 

Samlad bild av Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom orsakar den vanligaste formen av demens och är också en av våra största folksjukdomar med i dag över 100 000 patienter i Sverige.

Lärorikt om vårdens säkerhetskultur

Patientsäkerhet: teori och praktik kan rekommenderas till dem som vill få en bred översikt av aktuellt kunskapsläge i patientsäkerhet, skriver Marion Lindh.

Kropp, själ och sjukdom

Kropp, själ och sjukdom

»Psykosomatik i teori och praktik« av Walter Osika berättar om framstegen i förståelsen av psykosomatiska sjukdomar och ger inblickar i hur psykosomatiska tillstånd kan uppstå, diagnostiseras och behandlas.

Artärsjukdomars kärlkirurgi i ett nötskal

Artärsjukdomars kärlkirurgi i ett nötskal

»Artärsjukdomar: utredning, klinisk bedömning och behandling«, en kortfattad orientering i ny upplaga av  kärlkirurgiska aspekter på artärsjukdomar. 

Att vilja dö förutsätter något att dö ifrån

Tre nya böcker om suicid berättar om aktuellt vetande och gängse teorier om självmord. Psykiatriker och psykologer, kliniker och en intresserade lekmän kan alla ha nytta av böckerna. Recensent är Hanna Edberg, specialist i psykiatri, ST-läkare i rättspsykiatri, vid Rättspsykiatri Vård Stockholm, Rättsmedicinalverket. 

Aldrig för sent för stroke-rehab

Kardiologen Magnus Edner har skrivit en bok om sitt möte med sjukvården som strokepatient. Han kritiserar rutinerna för rehabilitering i Sverige, men fastslår att det aldrig är för sent att börja rehabilitera. Daniela Bjarne, sakkunnig i STROKE-Riksförbundet recenserar.

Stupsittande underkäksskakning och andra läkemedel

Sjukgymnastikens historia berättar hur den "manuella medicinen" inom hälso- och sjukvård har använts som komplement till skolmedicinska terapier. Recensent: Motzi Eklöf, docent och lektor, Linnéuniversitetet,Kalmar.

Krigskirurg med kulturell fingertoppskänsla

Kirurgen Johan von Schreeb, en av grundarna till den svenska sektionen av Läkare utan gränser, är just nu på plats i Filippinerna för att delta i hjälpinsatserna för orkankatastrofens offer. Under de senaste decennierna deltog han i akuta hjälpinsatser i många andra krigs- eller katastrofdrabbade länder på olika håll i världen. Hans bok om läkarjobbet bland de hjälpbehövande anmäls av Li Felländer-Tsai, professor vid Karolinska institutet.   

Nytt verktyg för bättre psykhälsa hos äldre

Nya kliniska riktlinjer rörande äldrepsykiatri, även benämnt geriatrisk psykiatri och psykogeriatrik, har publicerats i bokform. Sju författare med stora kunskaper och erfarenheter på området har ansvarat för tolv kapitel med olika inriktning på äldrepsykiatri. Det gäller psykoser, kognitiva funktioner, demens, affektiva sjukdomar, konfusion, Parkinsons sjukdom samt suicidproblematik. Recensent är Lars Gustafson, professor emeritus, geriatrisk psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Möjligheter att hantera långvarig smärta

En bok om läkekonstens möjligheter att upptäcka, handlägga och lindra långvarig smärta i situationer där den medicinska vetenskapen inte kan ingripa på effektivt sätt. Recensent: Glenn Hægerstam, med.dr., docent, Stockholm. (1 kommentar)

Kliniska bilder av symtom och funktionsproblem

Boken är en introduktion till ett stort problemområde men tyngdpunkten ligger på ADHD och autismspektrumtillstånd. Behållningen av läsningen är de kliniska kapitlen, anser recensenten Elisabeth Fernell, Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.

Bra lärobok – nu ännu bättre

En ny upplaga av den klassiska läroboken i dermato-venereologi, väsentligt omarbetad av en yngre generation av framstående lärare inom svensk dermatologi.

Inga skarpa gränser mellan syntetiskt och naturligt

Det har saknats en aktuell svenskspråkig lärobok inom området växtbaserade läkemedel och naturmedel. Denna bok är därför ett välkommet tillskott, skriver recensenten Ernst Brodin, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska institutet.

Praktika för akutkirurgen

En ny och omarbetad upplaga av en praktika i akut kirurgi. Målgruppen är underläkare och syftet att ge evidensbaserat underlag till första linjens behandling av patienter med akuta kirurgiska åkommor.

Om maktens patologi i en sjuk värld

Den amerikanska infektionsläkaren och antropologen Paul Farmers arga bok om "maktens patologi" i en sjuk värld kom redan för ett par år sedan men är väl värd att fördjupa sig i än i dag.

Hjärnan är ingen svart låda

Vetenskapsrådet satsar inte mycket pengar på medvetandeforskning. Men en nyutkommen bok, som recenseras på kultursidorna, berättar varför hjärnan inte bör betraktas som en svart låda, och varför forskning kring våra neurobiologiska processer inte är bortkastad tid.