Stark medicin för läkemedelsmyndigheter

Den evidensbaserade medicinen är sjuk, enligt Ben Goldacre. I »Bad Pharma« beskriver han detaljerat problemen och presenterar radikala förslag för en sundare läkemedelsanvändning. Språket är enkelt med populärvetenskapligt pedagogiskt tilltal. Dispositionen är logisk och tankegångarna lätta att följa. Boken är lång med många referenser. Innehållsförteckningen hade gärna fått vara mer detaljerad. Innehållet gör det väl […]

Lots mot säkrare psykiatrisk diagnostik

Psykiatriska symtom låter sig inte alltid beskrivas i välavgränsade kategorier, och de diagnostiska systemen ger ofta en förenklad bild vilket innebär otillräcklig information för adekvat bedömning och behandlingsplanering. Detta är temat för boken »Komplexa fall inom psykiatrin«, skriven av det äkta paret Eleonor och Göran Rydén, båda psykiatrer. Boken är välbehövlig eftersom den avspeglar diagnostiska […]

Säkerhetskultur för sjukvården

Bristande patientsäkerhet har alltmer kommit i fokus under senare år. Till detta bidrar bland annat Socialstyrelsens studie som visade att antalet skador som skulle kunna undvikas (vårdskador) är stort, den nya patientsäkerhetslagen samt de statliga stimulansmedel som satsats för att öka patientsäkerheten. »Säker vård« är den första heltäckande läroboken i ämnet på svenska. Boken består […]

Baskunskaper för säkrare vård

Redaktörerna har i denna bok samlat texter från 14 författare, alla med stor egen erfarenhet av förbättringsarbete. Resultatet har blivit bra. Bokens målgrupp, studenter på grundläggande nivå inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna, har här en värdefull källa till kunskap om varför förbättringsarbete i sjukvården måste ske, och hur detta arbete kan och bör ske. Boken är […]

Vad gör oss till människor?

»Är människan en apa eller ängel?« frågade den brittiske premiärministern Benjamin Disraeli i en berömd debatt om Darwins evolutionsteori. Är vi schimpanser med uppgraderad mjukvara, eller är vi unika som människor? Ramachandran, som är hjärnforskare i San Diego, utgår från märkliga fall när han penetrerar frågan om huruvida människan är unik. Han visar att man […]

Rapport om framtiden

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, CLINTEC vid Karolinska institutet, presenterar sin verksamhet i en vetenskaplig rapport utformad som en vacker blädderbok, typ »coffee-table«. Aptitligt formgiven, påkostat tryckt med massor av färgbilder, berättar boken om den framkantsforskning inom modern klinisk vetenskap som institutionen är engagerad i. Ett tiotal forskningsområden beskrivs i text och bild […]

Hjärt-ultraljud för kliniker

En spännande lärobok i eko­kardio­grafi har nyligen utgivits av docenten Magnus Edner, som med 25 års erfarenhet i ämnet samlat på sig ett stort antal kliniska fall med tillhörande ekokardiografisk dokumentation. Denna lärobok i praktisk ekokardiografi vänder sig i första hand till blivande kardiologer, eller till dem som behöver ett instrument med hjälp av vilket […]

Samlad kunskap om genetiska sjukdomar

Boken »Genetisk sjukdomar« består egentligen av två delar. I en första del beskrivs genetiska principer och förhållningssätt, och vad de kan används till inom dagens sjukvård (kapitel 1–6 och 19). I den and­ra delen (kapitel 7–18) utgår man i stället från ärftliga sjukdomar. Dessa har indelats med hänsyn till organ och för varje tillstånd beskrivs […]

Böcker i nya upplagor

Medicinsk sociologi. Sociale faktorers betydning for befolkningens helbred 292 sidor Andra upplagan Författare: Rikke Lund, Ulla Christiansen, Lars Iversen. Förlag: Munksgaard Danmark; 2011 ISBN 978-87-628-0944-4 Reumatologi 522 sidor. Tredje upplagan Författare: Jan Pødenphant, m fl, redaktörer Förlag: FADL’s Forlag; 2012 ISBN 978-87-7749-604-2 Obstetrisk öppenvård 384 sidor Tredje upplagan Författare: Karel Marsál, Lars Grennert (redaktörer) Förlag: […]

Lätt-sträckläst om läkemedel

Denna lätt-sträcklästa läkemedelsbok har som undertitel »Historia om vetenskap, slump och envishet«. Femton läkemedel från morfin till sildenafil är väl valda ur vår långa moderna farmakologihistoria. Tema för en uppföljare saknas inte, med heparin och en rad andra biologiska och syntetiska läkemedel som exempel. Varje kapitel beskriver utvecklingen av medlet, som i varierande grad just […]

Sår – i ny reviderad upplaga

Boken »Sår« kom första gången 1995 och nu kommer en efterlängtad reviderad upplaga. Bokens författare, Christina Lindholm, professor vid Sophiahemmet Högskola/Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, är sedan många år en engagerad kliniker, internationellt erkänd föreläsare och utbildare inom området sår. Hon har sett hur detta specifika medicinska område har vuxit under de senaste decennierna och utvecklats till […]

Frikostig bild av förnedring och förtvivlan

Författaren, som tidigare varit professor i humanistisk medicin vid KI, har under en längre period skrivit ett tiotal böcker, ofta i gränslandet mellan humaniora/medicin/naturvetenskap. Just humanismen och utövande av humanism inom läkaryrket har varit fokus exempelvis i boken »Medicinen och det mänskliga« (Natur ock Kultur; 2003) Den nu utgivna boken har fokus inställt på läkaren […]

Döden på en pinne

Under 1900-talet dödade rökning fler än 100 miljoner människor. Stanford-historiken Robert Proctor nagelfar tobaksindustrin. Hans bok »Golden Holocaust« är en lika skrämmande som angelägen läsning för såväl aktiva som passiva rökare. Redan tidigt visste tobaksbolagens forskare att nikotinfria cigaretter var osäljbara, att filter var verkningslösa, liksom att allt snack om milda, »light-cigaretter« var trams. Man […]

Mångsidigt om medicin och medier

En dag i december 1961 kallade Medicinalstyrelsens generaldirektör Arthur Engel till sig en handfull medicinjournalister från de stora tidningarna. Ämnet för mötet var Neurosedyn. Man hade nyligen upptäckt medicinens fosterskadande effekt, och den svenska distributören Astra hade dragit in den. Engels ärende var att uppmana journalisterna att inte skriva om detta. Stora rubriker i tidningarna […]

Mått på kroppens under

»Att leva är att ta mått på ett under«, skriver författaren Björn Ranelid i förordet till en annorlunda bok som gavs ut i Lund förra året. »En annorlunda resa i vårt inre« är ett multikonstverk som tilltalar sina läsare på tre mycket olika språk. Medicinarens sakliga framställning av funktionerna hos kroppsdelar och organ varvas med […]

Den orättvisa hälsan

»Den orättvisa hälsan« är en lärobok som redovisar aktuell forskning om sociala bestämmelsefaktorer till hälsans olika fördelning mellan olika samhällsgrupper baserat på till exempel social position, ekonomiska resurser, genus och födelseland. Forskningen kring hälsans fördelning i samhället fick en nystart under 1980-talet i och med den så kallade Blakerapporten. Den tog död på den vid […]

Yrkes- och miljödermatologi

Textboken »Yrkes- och miljödermatologi« finns nu i sin andra, uppdaterade och omarbetade upplaga (tidigare »Yrkesdermatologi«). Nya avsnitt har tillkommit om elkänslighet, bildskärmssjuka, sjuka hus-syndromet och sjukdomar orsakade av elektromagnetiska fält. Andra nya avsnitt handlar om frisörkemikalier, implantat, kortisonämnen, lokalbedövningsmedel, piercing, tatueringar, tandvårdsmaterial och textilämnen. Huden är kroppens barriär mot den yttre miljön. I många miljöer […]

A matter of wonder. What biology reveals about us, our world and our dreams

Levande organismer har funnits på jorden sedan åtminstone 3,8 miljarder år. De allra första fick energi från jäsningsprocesser likt dagens jästsvampar. Materialet tröt så småningom, en energikris uppstod, men evolutionen utvecklade nya organismer som fick sin energi från solljus. Processen skapade syrgas, ett veritabelt gift för de flesta, men snart nog uppstod celler som använde […]

Nya Bipoläroboken

DSM-IV och ICD-10 beskriver konsensusstödda diagnoskriterier för bipolär sjukdom. Vid sidan av akademisk bipolärmedicin har dock en informell nosologi framvuxit under senare år och fått stort inflytande inom svensk psykiatri. Författare som Jules Angst och Hagop Akiskal tänker sig ett bipolärt spektrum som vida överskrider etablerade definitioner och även omfattar olika temperament. Akiskal har hittills […]

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

Anna Luise Kirkengen är en norsk läkare som har skrivit en bok av stort intresse. Boken handlar om hur kränkta barn blir sjuka vuxna, eller »hvordan krenkede barn blir syke voksne«. Vi vet i dag att en stor del av de patienter som söker upp allmänläkare har »medicinskt oförklarade symtom«. Konsultationen kan därför leda till […]