Om maktens patologi i en sjuk värld

Den amerikanska infektionsläkaren och antropologen Paul Farmers arga bok om "maktens patologi" i en sjuk värld kom redan för ett par år sedan men är väl värd att fördjupa sig i än i dag.

Hjärnan är ingen svart låda

Vetenskapsrådet satsar inte mycket pengar på medvetandeforskning. Men en nyutkommen bok, som recenseras på kultursidorna, berättar varför hjärnan inte bör betraktas som en svart låda, och varför forskning kring våra neurobiologiska processer inte är bortkastad tid.

Forskningsfusk i fokus

Det är en uppfordrande avslutning på en viktig bok som bör läsas och begrundas av forskare på alla nivåer, skriver Åke Thörn om »«.

Psykdiagnoser är som kometer

Medikaliseringen av dagens samhälle är temat i »Homo patologicus«, aktuell bok skriven av filosofen Fredrik Svenaeus.

Äntligen – en lärobok på svenska i existentiell kris

Socialstyrelsen efterlyser ökad kompetens inom den palliativa vården och anför i sina nya nationella riktlinjer att samtliga patienter i livets slutskede bör få en möjlighet att samtala om existentiella frågor. Man önskar också att personalen ska våga prioritera inte bara medicinska utan också existentiella aspekter. Det finns många böcker av filosofer och tänkare inom området, […]

När läkare blev läkare

Den bestämda titeln till trots: Går det att fastställa när läkare blev »läkare«? Har vem som helst kunnat kalla sig läkare, eller har andras erkännande varit avgörande? Vilka krav på kunskaper och förmågor har ställts på en läkare? Med en anakronistisk nutidsförståelse av vad en läkare är utgör ofta 1600-talet en ungefärlig startpunkt för beskrivningen […]

Språngbräda mot en ljus neurologisk framtid

Att läsa den nya läroboken är som att stå på språngbrädan mot en ljus neurologisk framtid, skriver Sten Fredrikson om Neurologi, femte upplagan.

Vardagslunk i dödens närhet

Förutom att man ofta blir rörd under läsningen blir det ett och annat gapskratt, skriver Catarina Canivet om De anhöriga: Åtta tecknade noveller.

Hjälp med att torgföra rönen

Denna bok fyller verkligen sitt syfte och vi vill inget hellre än att utveckla vårt skrivande när vi läser den, skriver Emilija Wilson och Anna-Karin Edstedt Bonamy om Att skriva medicinsk vetenskap – en handbok.

Upp till kamp mot slöseriet

Undertecknad har nyligen trimmat flödet av produkter i en bilfabrik. Det var inga riktiga bilar utan legobitar. Lungkliniken provade »lean«. Lean är ett antal verktyg och metoder, en ledningsfilosofi för att stödja och utveckla sättet att arbeta. I svensk sjukvård är vi duktiga på att föra in nya evidensbaserade metoder och rutiner. Det är långt […]

Matnyttigt om hjärtats funktion

Boken »Hjärtat« riktar sig i första hand till hjärtpatienter och deras anhöriga.  Bokens syfte är att ge en populärvetenskaplig orientering om hjärtats normala konstruktion och beteende, liksom en översikt av de vanligaste hjärtsjukdomarna, deras symtom, utredning och behandling.  I en tidsepok när patienter och deras anhöriga blir alltmer insatta i sina sjukdomar och deras behandling […]

Naivitetens pris

  Patientens pris Författare: Maciej Zaremba   (3 kommentarer)

Om ultraljud – mer än en lärobok

Ultrasound in clinical diagnosis - en ny bok om ultraljud i klinisk användning, skriven på engelska av svenska specialister. 

Enskilda råd i symtombruset

Många praktiska tips till den yngre läkaren kombinerade med iakttagelser och ledtrådar som till stor del saknas i traditionella läroböcker, finns i en aktuell och personligt skriven bok om allmänmedicin. Läs recensionen på kultursidan.

Löften om stamcellers kliniska nytta

Stamceller fascinerar, skrämmer och inger förhoppningar om att en dag få skadad vävnad och defekta organ att »självläka«. Viveca Brattström skrev en dikt om stamcellers pluripotens – och en aktuell bok som recenseras berättar det mesta om dessa cellsamhällets anpasslingar.

När allt går fel

Vem har nytta av att läsa Sara Gunnarsdotters bok? frågar recensenten Josef Milerad retoriskt efter att ha läst »3 ml – Om ett blodprov och ett åtal«. Svaret han själv ger om den utförliga beskrivningen av det omtalade Astrid Lindgren-fallet är: »Först och främst vårdpersonal på alla nivåer.« (2 kommentarer)

När allt går fel

Exakt hur det går till när man avbryter en livsuppehållande respiratorbehandling av döende patienter kan vara svårt att föreställa sig för dem som inte själva arbetat inom intensivvården. Många kan tro att man vrider om respiratorns strömbrytare varefter patienten lugnt somnar in. Så kan det i vissa fall gå till, men inte sällan kan man […]

Kirurgen som aldrig »gav tappt«

Under 1700-talet hade Uppsalas medicinska fakultet med namn som Carl von Linné och Nils Rosén von Rosenstein nått internationell ryktbarhet. Vad gäller kirurgin var det dock sämre ställt. När den unge Olof Acrel på 1730-talet studerade medicin vid Nosocomium Academicum och fann att han hellre ville bli kirurg, blev han tvungen att flytta till Stockholm […]

Terapeutens arsenal mot depression

Gerhard Andersson, psykolog, psykoterapeut och professor i Linköping, har givit sig på ett angeläget och efterlängtat projekt med denna bok på svenska. Depression är i dag en av våra större folksjukdomar, och psykologisk behandling eller psykoterapi är i dag en självklar del av vår arsenal för att hjälpa våra deprimerade medmänniskor både inom primärvård och […]

Patientcentreringen drunknar i standardglasen

»Du behöver oftast inte fråga hur mycket patienten dricker« är ett centralt citat, som Sven Wåhlin gett en uppmärksammande ram i sin bok om alkohol. Han skriver: »Det avgörande i slutändan är om patienten blir medveten och börjar fundera över sina vanor, inte om doktorn får reda på patientens dryckesvanor.« Detta uttryck för insikt och […]