Fängslande reportage i väntan på en lösning

Med avstamp i en inte ovanlig situation på en vårdcentral, med en förkyld patient som »beställer« en kur antibiotika, tar läkaren och författaren Björn Ramel oss med på en resa över världen och till mikrobiella sevärdheter. En fascinerande resa men med dystra förtecken. Resistenta bakterier är ett allt större och allt vanligare problem. I länder […]

Koncis och lättläst handbok i barnkirurgi

Barnkirurgin som egen specialitet började för ungefär 50 år sedan, då den bröt sig ut ur allmänkirurgin. Sedan dess har barnkirurgin blivit allt mer specialiserad, vilket i förs­ta hand beror på snabba framsteg inom forskning och utveckling. Följaktligen finns det ett behov av moderna och sammanfattande läroböcker, två egenskaper som är utmärkande för denna bok. […]

Löpningens glädje – och smärta

Hur kommer det sig att många som löptränar regelbundet förr eller senare får problem med knäna, hälsenorna, eller liknande? Det verkar dessutom inte som att dessa problem minskat i takt med att löpskorna blir mer uppbyggda och dämpande. Detta är utgångspunkten för Christopher McDougall, amerikansk journalist, som skrivit boken »Born to run«. I boken hamnar […]

Vetenskap i förvirringens tjänst

»Merchants of doubt« handlar om hur några vetenskapsmän genom att skapa förvirring försenat åtgärder inom så pass olika områden som rökning och global uppvärmning. Dessa vetenskapsmän är »merchants of doubt«. Ofta rör det sig om samma personer. De har satt i system att sprida tvivel och fördröja att staten griper in och reglerar.  Trots att ämnet är […]

I vit rock mot kortsiktig vinst

Vart är läkarkåren på väg i samarbetet med industrin? frågar sig författaren till denna nyutkomna bok. Han är läkare och bioetiker utbildad i USA och Skottland och har tidigare skrivit flera böcker på temat medicinsk etik med tonvikt på läkarnas samröre med läkemedelsindustrin. Bokens titel och omslaget ger en tydlig fingervisning om innehållet, det vill […]

Den arabiska vetenskapens guldålder

Jim Al-Khalili, professor i teoretisk fysik på University of Surrey i England, har skrivit en intressant bok om den arabiska vetenskapens guldålder. Me­dan kaos härskade i den tidiga medel­tidens Europa (ca 500 till 1 000 e Kr), med bland annat folkvandringar, enade Mohammed stammarna på den arabiska halvön. Under de första kaliferna efter Mohammeds död 632 […]

Rundresa i munnen med kompetent guide

Björn Klinge, professor och övertandläkare, har skrivit en lättillgänglig och överskådlig bok om munnen. Det är en populärvetenskaplig ansats men samtidigt finns ett faktamässigt djup och en del medicinska kuriosa som är roande. Illustrationerna till bokens texter är både snygga och pedagogiska, men trots det har jag fortfarande lite problem med att helt fatta hur […]

Dags för eldupphör i fettkriget

Vår främsta flumdebattör sköt sig själv i foten (margarin är ett djävulens påfund ungefär som skosmörja – vem fan har ätit sådant?, fett botar cancer och svininfluensa …), men Eenfeldt höjer nivån en smula och skjuter från höften. I denna lättlästa bok sammanfattar han sina synpunkter och kommer inte oväntat fram till att en diet […]

Själsläkarens berättelser

Jag öppnar boken med stor förväntan. Nils Uddenberg, läkare, psykiater och numera författare på heltid, har en vass penna. Han har tidigare skrivit ett stort antal populärvetenskapliga böcker som rör sig i gränsland. »Medicin, myter och magi« tillsammans med Lisbeth Sachs, »Idéer om livet« i två band, som fick 2003 års Augustpris för bästa fackbok, […]

Psykiater fångad i akademins värld

Biografin »Erik Essen-Möller och lundapsykiatrin« handlar om en av den svenska psykiatrins stormän, Erik Essen-Möller (Erik E-M) (1901–1992). Han föddes in i akademins värld och levde sedan hela sitt yrkesverksamma liv i denna miljö. Att också hans biografi är skriven av en akademiker från Lund, Håkan Westling, bidrar till bokens akademiska prägel. Erik E-M var […]

Om Nobelpris – och spel bakom kulisserna

Ibland reflekterar nog de flesta i vårt land över hur det egentligen blivit så att vi fått en framträdande vetenskaplig position i världen. Liksom i alla komplexa sammanhang är säkert svaret på denna fråga enkelt. Det är emellertid långt utanför syftet med denna recension att fortsätta spekulera över detta förhållande. Låt det bara sägas att […]

Hundra år av cancervård

Två hundraåringar uppmärksammas i en vacker jubileumsskrift av medicinhistoriskt intresse. För exakt hundra år sedan, 1910, bildades Svenska Cancerföreningen, numera Cancerföreningen i Stockholm, med syfte att »verka för kräftsjukdomens bekämpande inom vårt land ävensom för det vetenskapliga studiet av denna sjukdom samt att mottaga och förvalta medel, som för befordrande av nämnda ändamål ställas till […]

Perfekt lärobok och uppslagsbok i ett

Tre av rikets mest erfarna geriatriska dietister har utvidgat, omarbetat och förnyat boken »Mat och kostbehandling för äldre. Problem och möjligheter« – första upplagan kom 1998 – där de var tre av fem författare. Jag hade förmånen att recensera den boken då och använde rubriken »Närmast perfekt minilärobok …«. Nu har det i många avseenden […]

Engagerad ledning ger bra patientsäkerhet

Författaren är professor i»clinical safety research« vid avdelningen för kirurgisk onkologi och teknologi, Imperial College i London. Han är psykolog och har länge arbetat med patientsäkerhet. Den första upplagan av »Patient safety« utkom 2005. Han konstaterar att de fem senaste åren har inneburit betydande förbättringar på många fronter, och han tycker det finns skäl till […]

Svenska Nobelpris­industrins nedgång och fall

Följ med bakom kulisserna till de svenska pansarkryssarna Astras, Kabis och Pharmacias nedgång och fall som svenska »blockbusters«. Författaren Torun Nilssons sätt att hantera det historiska stoffet och den kritiska granskningen i boken »När Sverige sålde Nobelprisindustrin« för konceptuellt tankarna till Edward Gibbons »Romerska rikets nedgång och fall« i mikroformat. Läkemedelsindustrin har alltid varit en […]

Klokt om skolhälsovårdens viktiga uppdrag

Olle Hillman är barn- och ungdoms­läkare och har verkat både som skolläkare och skolöverläkare under många år. Han har bl a deltagit i utarbetandet av Socialstyrelsens rapport »Skolhälsovården 1998«. En stor del av sin klokskap förmedlar han nu genom boken »Skolhälsovård – introduktion och praktisk vägledning«, nyutkommen i en and­ra upplaga. I den nya upplagan […]

Nya infektioner på inmarsch

Vår välkände sommarpratare i P1, massmediakändis och infektionsprofessor i Uppsala, Björn Olsen har samlat sitt viktiga budskap i en aktuell, välskriven bok. Första delen ger en fin lättläst historik av influensans historia mot bakgrund av spanska sjukan 1918. I de senare delarna behandlas ganska styvmoderligt nya infektions- och pandemihot på temat ökat globalt resande och […]

Läkemedelsbibel för Skånes förskrivare

Det har blivit något av en tradition: i början av året kommer i brevlådan en inbjudan till »rekmässa« i Malmö. Samtidigt bifogas årets upplaga av boken »Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer«, en publikation som går igenom de läkemedel som rekommenderas av Läkemedelsrådet i Region Skåne. Alla som kan tänkas ha nytta av boken bjuds in till […]

Konsten att möta friska, upplevt sjuka patienter

Goda möten mellan läkare och patient kräver kompetens, öppenhet, eftertanke, självkritik, och fördomsfri attityd. »Ibland får jag för mig att jag inte har fördomar. Vilken fördom!« Så skriver Emmanuel Ezra i sin läsvärda bok om människors möten. En av hans drivkrafter för att tänka djupt kring möten kan ha varit att han med sin bland […]

Pigg lathund för proffs med skalpeller

Författaren, som är kirurg vid Brigham and Women’s Hospital i Boston, är välkänd för att ha utarbetat checklistor inför kirurgiska ingrepp, och han har gjort stora insatser för att tillämpa dem i klinisk praxis för att öka säkerheten, inte bara i USA utan även i andra delar av världen. Utgångspunkten för denna bok är beskrivningar […]