Fördjupande bok om vanlig diagnosgrupp

Bok om personlighetssyndrom som manar till egna reflektioner

»Boken borde vara av intresse för alla som möter människor med mer omfattande personlighetsproblematik, men i första hand för morgondagens psykiatrer«, skriver Lisa Ekselius som har läst »Personality disorder. From evidence to understanding«.

Om leversjukdom, ansvar och familj

En bok om leversjukdom, ansvar och familj

I sin senaste bok försöker Christian Unge förstå och förklara sin pappas sjukdom, men kommer också in på frågor som vilket ansvar en läkare ska ta för familjens och släktingars levnadsvanor. Boken är läsvärd, tycker Pelle Gustafson.

Brett om borderline

Brett om borderline

I sin bok om borderline ger Sophie Steijer en bred beskrivning av tillståndet, dess symtom, diagnostik och behandling. Vi får också en orienterande redogörelse av både psykodynamiska och biologiska spekulationer kring uppkomstmekanismer, skriver Johan Bengtsson, som tror att hela målgruppen kan ha behållning av boken.

En ekonoms starka plädering för etiska värden i sjukvården

En ekonoms plädering för etiska värden i vården

I boken »Sjuk vård« analyseras allt ifrån teknokraternas makt över vården, de ökade administrativa bördorna för personalen och otillräcklig kompetensförsörjning till farorna med sjukvårdsförsäkringar och digital lättvård. Kjell Asplund har läst LO:s tidigare chefsekonom Dan Anderssons bok om problemen i svensk sjukvård, och tycker att en av bokens styrkor är att den i stora stycken utgår från den etiska plattformen för prioriteringar.

Ambitiös genomgång av levern i en ny bok

Ambitiös genomgång av levern

Hannes Hagström har läst boken »Leverns funktioner«, och tycker att läsbarheten påverkas av det ambitiösa försöket att »trycka in en stor mängd information i ett begränsat format«. »Samtidigt ger detta en bra introduktion till de komplicerade biologiska mekanismer som levern styr och deltar i, och lockar förhoppningsvis läsaren till fortsatt läsning och fördjupning«, skriver han.

En tydlig guide till korrekt diagnos vid vulvasmärta

En tydlig guide till korrekt diagnos vid vulvasmärta

Rebecca Kaplan Sturk beskriver i sin bok det dagsaktuella kunskapsläget om sjukdomen provocerad lokaliserad vulvodyni. »Väl investerad tid för alla som träffar denna patientgrupp i sin kliniska vardag«, tycker Ulrika Heddini om att läsa boken.

Diagnosbibelns historia – om en utebliven revolution

Diagnosbibelns historia – om en utebliven revolution

I boken »DSM: A history of psychiatry’s bible« visar den amerikanska professorn i sociologi Allan V Horwitz hur samhälleliga faktorer i USA, snarare än evidens, styrt utvecklingen av psykiatrins »bibel« – Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM). (1 kommentar)

Ortopedens resa som kardiologpatient gav honom nya insikter

Insidertips för patienter

Örebro-ortopeden Per Wretenbergs resa som kardiologpatient gav honom nya perspektiv som nu sammanfattas i en handbok för patienter. Olle Svensson rekommenderar boken även för alla vårdprofessioner.

Ett liv av läkarglädje och sjukvårdsdebatt

Ett liv av distriktsläkarglädje och kritisk sjukvårdsdebatt

I sin bok »Distriktsläkaren« sammanfattar Bengt Järhult sitt debattliv och sina 40 år som distriktsläkare i småländsk glesbygd. Anders Hernborg har läst en bok »fylld av ett livs arbetsglädje, insikter och klokskap«. (1 kommentar)

Bok om placebo utan någon tydlig röd tråd

Bok om placebo utan tydlig röd tråd

Petter Frühling har läst »Hoppets anatomi – om förväntanseffekter och placebo« och har en del att invända. Han hoppas ändå att boken kan väcka en debatt kring placebons betydelse inom medicin. (1 kommentar)

Eftertänksamt om allt som händer när ingenting händer

Eftertänksamt om naturen och människan

»Hans inspirerande berättelser får mig ändå att reflektera över den obalans mellan naturvetenskap och humaniora som också allmänläkare utsätts för under sin grundutbildning«, skriver Olle Hellström om Christer Peterssons bok »Allt som händer när ingenting händer«.

Poetiskt och tankeväckande om graviditeten och jaget

Poetiskt och tankeväckande om graviditeten och jaget

Olle Hellström har läst Jonna Bornemarks senaste bok »jag är himmel och hav. En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser«. I boken utgår Jonna Bornemark filosofiskt från sitt fosters rörelser, sinnesförnimmelser, tillväxt och förlossning, och skriver poetiskt om sin förståelse av nytt liv i uterus.

Tyst eller talträngd? Social ångest i dag

Tyst eller talträngd? Om social ångest i dag

Boken »Social ångest från teori till behandling« ger en uppdaterad och fördjupad bild av social ångest ur olika perspektiv. »Boken rekommenderas varmt till den som har tidigare bekantskap med diagnosen och som önskar uppdatera, bredda och fördjupa sina kunskaper om social ångest«, skriver recensenten Felix Rosén.

Personligt om jakten efter själen och medvetandet

En neurologs gäckande jakt efter sin själ

Boken »Knaster« är en spännande samling av essäliknande kapitel på temat medvetande, sömn, drömmar och människans själ, skriver Anne-Marie Landtblom och Birgitta Söderfeldt, som har läst en personlig och tidvis rolig bok om jakten på medvetandet och själen.

Bra introduktion till den kliniska färdigheten

Bra introduktion till den kliniska färdigheten

Henrik Nyström har läst en uppdaterad version av läroboken »Kliniska färdigheter« och finner den kondenserad, strukturerad och lättläst. En bra introduktion för läkarstudenten, men berikande även för specialisten att läsa. »En genomläsning väcker mycket intresse för ämnet. Tänk att få glädjen att lära sig allt det här för första gången!«, skriver han. (1 kommentar)

Värdefull men svårläst bok om chefens ansvar

Värdefull men svårläst bok om verksamhetschefens ansvar

Pelle Gustafson har läst en bok som belyser vilka juridiska förhållanden en verksamhetschef har att förhålla sig till. »Detta är ett område i ständigt stort behov av aktuell kunskap, och en källa till många bekymmer en verksamhetschef har att hantera«, skriver han men tycker att boken i sin nuvarande disposition är svår att ta till sig.

Ambitiös lärobok om långvarig smärta

Ambitiös lärobok om långvarig smärta

Det ska redan i inledningen sägas att detta är ett praktverk, eller referensverk om man vill, inte en bok om smärta för den som vill veta lite mer. Men det är en bok som behövs då kunskapen om smärta inom hälso- och sjukvård vacklar betänkligt. Så skriver Gunilla Brodda Jansen, som har läst boken »Långvarig smärta«.

Molekylärmedicinare som filosofiskt tar helhetsgrepp på livet

Hela livet – med en filosofisk molekylärmedicinare

I boken »Hela livet« tar Anders Rosengren ett helhetsgrepp på den mänskliga hälsan och vill hjälpa oss att sätta evidensbaserade hälsoråd i ett större existentiellt sammanhang. »Anders Rosengren har skrivit en synnerligen angelägen, tankeväckande och läsvärd bok, på en vacker, nästan litterär prosa. Jag rekommenderar den varmt«, skriver Lennart Levi.

Om fascinationen över nya upptäckter

Om fascinationen över nya upptäckter

»Denna bok kan läsas av alla, och ger insikt i att det är spännande och kanske inte så svårt att vara forskare, om man har ett oändligt tålamod och en positiv livssyn«, skriver Britta Wahren.

Hur det är och hur det skulle kunna vara i sjukvården

Hur det är och hur det skulle kunna vara i sjukvården

»Naomi Clynes bok riktar sig till chefer och blivande chefer inom vård och omsorg liksom tjänstemän och politiker inom området. Boken kan varmt rekommenderas för den chef som vill och/eller behöver reflektera över sin chefsgärning«, skriver recensenten Pelle Gustafson. (3 kommentarer)