Om »sjukdomen« i det amerikanska sjukvårdssystemet

Om »sjukdomen« i det amerikanska sjukvårdssystemet

Utifrån sjukhussängen betraktar Timothy Snyder i sin bok den amerikanska sjukvården. Han konstaterar att alltför många amerikaner dör i unga år och att den förväntade livslängden för dagens unga är lägre än medellivslängden för deras föräldrar. Rätten till frihet medför en rätt till hälsa. Det är en intressant tanke som löper som en röd tråd genom boken, skriver Jonas F Ludvigsson. (4 kommentarer)

Kopplingen mellan biologin och fysiken

Om kopplingen mellan biologin och fysiken

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, pekar på skillnaden mellan organismer och maskiner i sin bok »Världen själv«. Biologin undersöker det komplexa och fysiken det djupsinniga. Med ord uttryckta av fenomenologins grundare slår Danielsson an sin vetenskapliga berättelse som en novellist. Jag slutade läsa den först när det var dags att gå upp, skriver Olle Hellström. (2 kommentarer)

Hur en annorlunda familjemedlem berikar livet

Hur en annorlunda familjemedlem berikar livet

»När jag fick den här boken i min hand och började läsa kunde jag inte sluta. Jag sträckläste den.« Margaretha Bågedahl Strindlund har läst Jörgen Nordenströms bok om sin bortgångne bror Klas.

Allt du inte visste att du ville veta om snor, svett och tårar

Allt du inte visste att du ville veta om snor, svett och tårar

I Ulf Ellerviks nya bok ”Äckligt” går författaren igenom nio kroppsvätskor/sekret: saliv, öronvax, talg, tårar, svett, snor och slem, bröstmjölk, slidsekret och sädesvätska. Som läsare kan man ibland fundera över vilken målgrupp Ellervik hade för avsikt att skriva för? Det är en lättläst prosa med många egna anekdoter och tankar blandade med vetenskaplig fördjupning inom detta allmängiltiga ämne, skriver Isabella Sjölander i en recension av boken.

En bra introduktion till det breda ämnet vårdhygien

En bra introduktion till det breda ämnet vårdhygien

Utifrån den breda målgrupp författaren och förlaget har valt, är texternas omfattning omsorgsfullt avvägda och ger en god introduktion till det breda och tvärvetenskapliga ämne som vårdhygien utgör. Boken är ett välkommet tillskott till litteraturen på området och dess format skulle passa utmärkt till exempelvis en kortare kurs på läkarprogrammet, skriver Jon Edman Wallér i en recension av boken Vårdhygien.

En insiktsfull vandring genom en viktig specialitets utveckling

En insiktsfull vandring genom en viktig specialitets utveckling

På ett underhållande sätt beskrivs anestesi- och intensivvårdsspecialiteten såväl till sin natur, vilket ofta är svårt att sätta sig in i för lekmän, som till svårigheterna under tidig utveckling av specialiteten, skriver Sten Lindahl om boken »Kan man få ett glas vatten?«.

Diagnos eller dialog

Diagnos eller dialog

I boken »Olyckliga i paradiset« tar Christian Rück på upp frågor om lycka, orsaker till psykisk ohälsa, stress och om lidande har en mening med mera. Den är läsbar för läkare eftersom vi i alla discipliner möter patienter som fastnat i egen kroppsligt uppfattade förklaring till den föreställning som orsakar deras lidande, skriver Olle Hellström.

Enkel EKG som kan bli en klassiker

Enkel EKG som kan bli en klassiker

»EKG på enkelt sätt« är en trevlig bekantskap som har alla förutsättningar att bli en klassiker såväl på svenska studenters skrivbord som ute på våra läkarexpeditioner. Författarna har varit generösa med små tips om hur klinikern ska tänka praktiskt när det gäller tolkning och diagnostik i det dagliga arbetet, skriver Henrik Nyström i sin recension av boken.

En bok till försvar för människans godhet

En bok till försvar för människans godhet

Författaren Rutger Bregman uppmanar oss att omvärdera synen på oss själva, att vi i grunden är goda. Detta gör stor skillnad i många sammanhang, som boken visar. Den tar sig an stora frågor med många spännande exempel, Bregman är påläst och orädd, skriver Svante Bäck.

Bok om att veta vad det är att inte veta

Bok om att veta vad det är att inte veta

I pedagogiskt förlösande berättelser får jag både filosofisk förståelse av och vetenskaplig förklaring till vad omdöme betyder både som känsla, kunskap och praktik, skriver Läkartidningens recensent om en nyutkommen bok. (2 kommentarer)

Rik bok om AI och hjärnans försprång

Rik bok om AI och hjärnan

AI har mycket att lära av den mänskliga hjärnan innan maskinhjärnan kan bli förebildens like. En ny bok om den invecklade processen anmäls av Läkartidningens recensent.

Pålitlig uppslagsbok i sin sjunde skepnad

Pålitlig uppslagsbok i sin sjunde skepnad

Ett oöverträffat hjälpmedel för att hitta rätt i snårskogen av medicinska termer har nu utkommit i sin sjunde reviderade upplaga. Språkvetaren, pensionerade radiologen Olle Kjellin, som har recenserat ett par av de tidigare upplagorna i Läkartidningen, anmäler nu även den sjunde.  

Starka vittnesbörd om pandemivård

Starka vittnesbörd om vård under pandemin

Dokumentära dikter direkt från sjuksängskanten skrivna av en infektionsläkare aktiv för fullt i pandemivården. Närgångna bilder i text och foto från krisläget på vårdavdelningen. Läkartidningens recensent, själv läkare och poet, anmäler en bok som berör.

Aktuell och läsvärd krisrapport från forskningsfronten

Krisrapport från forskningsfronten

Hur står det till med klinisk forskning egentligen? Journalisten Hanne Kjöller har skrivit en läsvärd bok om den kris som forskning världen över länge befunnit sig i, skriver Läkartidningens recensent.

Känslomässigt om »apatiska« invandrarbarn

Känslomässigt om »apatiska« invandrarbarn

Elisabeth Hultcrantz, pensionerad ÖNH-professor, belyser i sin bok »Om dessa vore svenska barn…« hur sjukvårdspersonal och sociala myndigheter under årens lopp mött »apatiska« invandrarbarn, deras ohälsa och familj. Olle Hellström, pensionerad allmänläkare, anmäler. (4 kommentarer)

Minilärobok för läkare som vill ha snabb uppdatering i ÖNH-kunskap

Minilärobok för läkare om öron, näsa och hals

En tunn men välmatad minilärobok för läkare om öron, näsa och hals illustrerar överskådligt vad en påläst yrkesman behöver veta inom området. Positiv anmälan i Läkartidningen.

Tänkvärda texter om kris och katastrofer

Tänkvärda texter på temat kris

Resonerande texter om kriser och katastrofer som har drabbat eller kan drabba vår samtid. En tankeväckande framställning utan enkla svar av idéhistorikern och professorn Sverker Sörlin.

Första läroboken om e-hälsa på svenska

Första läroboken om e-hälsa på svenska

Den första svenska läroboken i e-hälsa kommer vara en utmärkt lärobok på läkarprogrammet, för andra vårdstuderande och även för vårdpersonal med intresse för den förändringsresa som e-hälsa innebär, tror Läkartidningens recensenter. (1 kommentar)

Bred bok om det sjuka åldrandet

Efterlängtad bred bok om det sjuka åldrandet

En praktisk bok inom geriatrik, som framhåller bland annat att medicinska åtgärder på patienter över 80 år inte längre anses vara meningslösa, håller hög vetenskaplig standard, anser Läkartidningens recensent.

Aktuell lärobok om hållbar utveckling

Aktuell lärobok om hållbar utveckling

En lärobok om de enorma, komplexa och interagerande utmaningar som mänskligheten och vår planet ställs inför anmäls här av Läkartidningens recensent som anser att boken borde vara obligatorisk i all högre utbildning. (4 kommentarer)