Svaga argument mot en restriktiv narkotikapolitik

”Narkotikakriget är omöjligt att vinna. Låt oss i stället sluta fred.” Temat är knappast nytt, men likväl aktuellt. Bara i Mexiko har tiotusentals människor mist livet i narkotikakriget. Mexikos f d president Fox argumenterar för att insatserna mot narkotika gör mer skada än narkotikan själv och förespråkar en kontrollerad legalisering. Vägvalen är inte lika dramatiska […]

Tungviktare för multimodal behandling

Gruppen av patienter som inte längre klarar av sitt arbete helt eller till del på grund av smärta eller stressutlösta besvär är mycket stor – och svårbehandlad. Många gånger handlar det om en mix av psykiska symtom som oro, nedstämdhet, trötthet, sömnsvårigheter tillsammans med diverse kroppsliga besvär som smärta från i stort sett vilken del […]

Samlad kunskap i kognitiv medicin

Våra kognitiva processer påverkas vid en rad olika tillstånd och sjukdomar. I boken »Kognitiv medicin« är det kognitiva perspektivet det gemensamma temat för de 33 avsnitten författade av drygt 40-talet skribenter. Konceptet är innovativt och väcker nyfikenhet, samtidigt som det är tydligt att redaktörerna ställts inför vissa utmaningar. Utifrån ett mångårigt arbete i det nationella […]

Kamp i 30 år för en värld utan kärnvapen

»Tänk om Lise Meintner hade anat hur mycket skada och skräck som skulle bli följden av hennes upptäckt att uranatomen kan klyvas och materia omvandlas till energi … Mindre än femton år senare detonerade de första atombomberna mot mänskliga mål. Little Boy över Hiroshima och Fat Man över Nagasaki dödade flera hundra tusen människor, genom […]

Ann Marie Janson Lang stred för att få kärnvapen olagliga

Hur börjar ett engagemang? Vad är det som gör att en del människor lägger ned tid och kraft på att försöka förebygga de stora hoten mot mänskligheten? Medan många andra, de flesta, förhåller sig passiva. Frågan, som länge funnits i mitt bakhuvud, får förnyad aktualitet när jag träffar läkaren och forskaren Ann Marie Janson Lang, […]

Fas ut

Alla ska vi sluta med våra läkemedel en gång – antingen när vi dör, när vi väljer att sluta själva eller när vår läkare sätter ut läkemedlet. Hur gör man då när man som läkare ska avsluta en behandling? Sluta tvärt eller trappa ner? Vad behöver följas upp? Vilka besvär kan patienten behöva förvarnas om? […]

Låt kroppen själv reparera sina psykiska skador

Vissa människor som upplever stora katastrofer utvecklar post-traumatiskt stressyndrom (PTSD). Andra utvecklar det av betydligt mindre trauman. Kroppen som minnesreservoar har en aktiv del i reparationsarbetet. Den bör därför vara i fokus för förståelsen av syndromets uppkomst och dess behandling. Det hävdar stress- och traumaforskaren Peter A Levine i en aktuell bok. Han illustrerar sin […]

Smärta och smärtbehandling

Den svenska läroboken ”Smärta och smärtbehandling”, redigerad av Mads Werner och Ido Leden, har utkommit i sin andra, reviderade upplaga. Boken är mycket väl komponerad, och viktig för alla som arbetar inom sjukvården, eftersom smärtproblematiken finns inom alla specialiteter och berör alla yrkesgrupper. Patienter med smärtor finns överallt, inom sjukvården och i samhället, och smärta […]

Upp till bevis för evidensbaserad medicin

Denna antologi om praktisk tillämpning av begreppet »evidensbaserad medicin« (EBM) är nyttig läsning. EBM har blivit så etablerat att det tas för givet. Det är svårt att föreställa sig någon sjukvårdsnivå där beslut inte gör anspråk på att vara evidensbaserade. Dock råder det skiftande uppfattningar om vad EBM egentligen innebär, inte minst inom sjukvårdens olika […]

Idrott, hälsa och sjukdom

Fysisk aktivitet i samband med kroniska men även med mer akuta sjukdomstillstånd är en ständigt aktuell fråga. För drygt 25 år sedan utkom boken ”Sjukdomar, läkemedel och idrott”, skriven av bland annat svensk idrottsmedicins pionjärer Bengt O Eriksson, Per Rehnström och Lars Pettersson. Den fyllde då ett stort behov. Emellertid har kunskapsutvecklingen gjort en uppdatering […]

Vikten av gener. Hur DNA påverkar din vikt

Det har sagts att om man summerar effekten av alla gener som bidrar till fetma så förklarar det ungefär 50 procent av förekomsten. De monogena sjukdomar som är kända förklarar bara en bråkdel av all fetma. Primär leptinbrist finns hos en handfull individer globalt och Prader–Willis syndrom med en väl definierad skada på kromosom 15 […]

Sjukvårdssatir nära smärtgränsen

Smärtläkare Jan Lidbeck vid rehabiliteringskliniken i Lund, tidigare Helsingborg, har skrivit en bok. Den börjar som en faktaspäckad sjukdomsrapport, en satir över svensk sjukvård, övergår i en medicinsk thriller och går nästan över styr i burlesk berättarglädje. Interfolierat i den hisnande historien finns en aforismsamling på det existentiella temat, det obegripliga i att vara människa. […]

Att ge besked som ingen vill höra

Författaren Jakob Carlander är legitimerad psykoterapeut och präst. Han har skrivit flera böcker om samtal och samtalsmetodik samt är en uppskattad föreläsare. En nyutkommen bok som handlar om att ge det besked som ingen vill höra eller borde behöva ta emot, till exempel uppsägning, negativa myndighetsbesked, dåliga betyg eller det allra värsta – obotlig sjukdom […]

Bok om funktionshinder vill inspirera till gruppsamtal

Jag tycker om boken ”Att leva är mer än att överleva”. Den analyserar och reflekterar över vad som händer i möten mellan vårdgivare och vårdtagare när de senare har drabbats av allvarliga skador, sjukdomar eller medfödda defekter. Fack- och vetenskapliga termer förekommer i mycket liten utsträckning i texten. Boken är ett bra exempel på vad […]

Långt ifrån lagom

Atul Gawande skulle kunna vara en olidlig person. Han är en endokrinologisk kirurg verksam vid Brigham and Womens Hospital i Boston, assisterande professor vid Harvard och har varit hälso- och sjukvårdsrådgivare till två amerikanska presidenter. Han skriver regelbundet i The New Yorker, och ”Better” är hans tredje bok. Gawande har hunnit med mycket under sina […]

Kraft för rehabilitering och själ

Den här boken är annorlunda och ger ett rikt nytillskott till området rehabilitering. Boken består av sex delar som alla är lättlästa och tillgängliga för såväl patienter som närstående. Delarna är: det akuta stadiet, rehabiliteringen, den nya kroppen, det nya livet, intervjuer med personer med egna erfarenheter och en användbar ordlista. Den svarar på en […]

Helhetssyn på vården av äldre med höftfraktur

Författarna har tagit ett nytt och mycket lovvärt initiativ att samordna all den kunskap som finns om den äldre personen med höftfraktur ur många olika yrkesgruppers perspektiv. Även patientperspektivet redovisas. Den äldre personens ofta komplicerade medicinska, psykologiska och sociala status belyses på ett utmärkt sätt. Att bevara patientens förmågor är ett genomgående tema, men en […]

Manual för vård av traumaoffer

Det finns numera en tydlig bild av att psykisk traumatisering kan ge upphov till »single trauma« PTSD, som är den enklaste formen, komplex PTSD efter trauma under sårbara mognadsfaser (omsorgssvikt eller övergrepp) och dissociativa störningar som antas ha sitt ursprung i en mycket störd tidig anknytning i kombination med svår traumatisering under tidig barndom, i […]

Läkemedelsbibel med tentakler mot webben

Läkemedelsboken utkom första gången 1977 och har därmed följt mig genom både studietid och den fortsatta läkargärningen. När nu den 18:e utgåvan föreligger kan konstateras att »LB« är en klassiker – och förhoppningsvis följer den mig mina resterande 15 yrkesverksamma år. Läkemedelsverket har det formella utgivningsuppdraget, som effektueras via en 11 personer stark utgivningskommitté. Denna […]

Läkarens guide i cyberrymden

En bok om Internet kan te sig som en paradox men denna guide fungerar som ett bra komplement till den dator som många av oss umgås med i arbetet. Det är en trevlig, humoristisk och lättläst bok. Den vänder sig till sjukvårdsanställda och studerande som söker medicinsk information och har en tydlig allmänmedicinsk profil. I […]