Nya infektioner på inmarsch

Vår välkände sommarpratare i P1, massmediakändis och infektionsprofessor i Uppsala, Björn Olsen har samlat sitt viktiga budskap i en aktuell, välskriven bok. Första delen ger en fin lättläst historik av influensans historia mot bakgrund av spanska sjukan 1918. I de senare delarna behandlas ganska styvmoderligt nya infektions- och pandemihot på temat ökat globalt resande och […]

Läkemedelsbibel för Skånes förskrivare

Det har blivit något av en tradition: i början av året kommer i brevlådan en inbjudan till »rekmässa« i Malmö. Samtidigt bifogas årets upplaga av boken »Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer«, en publikation som går igenom de läkemedel som rekommenderas av Läkemedelsrådet i Region Skåne. Alla som kan tänkas ha nytta av boken bjuds in till […]

Konsten att möta friska, upplevt sjuka patienter

Goda möten mellan läkare och patient kräver kompetens, öppenhet, eftertanke, självkritik, och fördomsfri attityd. »Ibland får jag för mig att jag inte har fördomar. Vilken fördom!« Så skriver Emmanuel Ezra i sin läsvärda bok om människors möten. En av hans drivkrafter för att tänka djupt kring möten kan ha varit att han med sin bland […]

Pigg lathund för proffs med skalpeller

Författaren, som är kirurg vid Brigham and Women’s Hospital i Boston, är välkänd för att ha utarbetat checklistor inför kirurgiska ingrepp, och han har gjort stora insatser för att tillämpa dem i klinisk praxis för att öka säkerheten, inte bara i USA utan även i andra delar av världen. Utgångspunkten för denna bok är beskrivningar […]

Guldgruva om ryggen kräver ny upplaga

Boken är skriven av medarbetarna på Stockholm Spine Center (SSC), en privat ryggklinik som varit igång knappt 10 år. Det är Sveriges största elektiva ryggklinik med cirka 1 200 ryggoperationer per år. Boken beskriver den filosofi som ligger bakom klinikens dagliga verksamhet. Man har tidvis haft ryggrehabilitering på kliniken och de flesta yrkesgrupper är eller har […]

Helhetsbild av svensk palliativ vård

NRPV, det vill säga Nationella rådet för palliativ vård, gav ut en guide över palliativa enheter år 2008, men då panoramat ändras snabbt, har NRPV nu utkommit med en ny upplaga som speglar förhållandena som de var våren 2010. Guiden är upplagd med ett 15- tal sidor med sammanfattande text om palliativ vård; därefter följer […]

Närhet går före gränser

Lars H Gustafsson är äldst av sju syskon och pappa till åtta barn. Han är barnläkare, socialmedicinare och författare. Efter att först ha arbetat på sjukhus och sedan på barnavårdscentral har han under de senaste tjugo åren varit skolläkare. Allt detta gör att han inom området barnutveckling och uppfostran skaffat sig gedigna kunskaper och erfarenheter […]

Om konsten att tolka EKG

Äntligen har Sverker Jerns bok »Klinisk EKG-diagnostik« kommit i en ny och omarbetad version. Den tidigare upplagan från 1990 har sedan länge varit slut på förlaget, och efterfrågan från studenter, ST-läkare och and­ra har varit mycket stor. Den nya bokens upplägg är i princip detsamma som den ursprungliga utgåvans, varför ändra på ett vinnande koncept? […]

Rikligt men akademiskt om god hälsa till alla

En god hälsa vill vi alla ha – men hur gör vi för att få det? Vad är god hälsa – vad är friskt och sjukt? Och om vi kan enas kring begreppen: Vad bör vi enskilda göra för att få god hälsa och bibehålla den? Vad bör samhället göra? Boken »Hälsa och psykologi« beskriver […]

Ojämlika samhällen har sjukare människor

Det är litet speciellt att försöka recensera en bok, som fått omdömen som »antagligen årets viktigaste bok« (Guardian), »djärv och fantasirik – en analys med stor räckvidd« (Nature), »övertygande och chockerande« (In­dependent), »långtgående slutsatser författarna drar, men bevisen är svåra att säga emot« (Economist) och »en bok med idéer stora nog att förändra vårt politiska […]

Läkarens upplevelse av en »obefintlig« sjukdom

Ulla Bergholm, den disputerade och skickliga kirurgen, drabbades av en invalidiserande sjukdom som hon i egenskap av aktiv läkare inte kunde erkänna. Från att ha varit en högpresterande kirurg hamnar hon aningslöst i en sjukroll utan att förstå. Jag känner inte till någon annan svensk läkare som så informativt berättat hur illa man mår som […]

Läkemedel från naturen ur tvärvetenskapligt perspektiv

Det hör i dag till ovanligheterna att en lärobok kan utkomma i sex upplagor under 30 års tid med samma författare. Just detta är emellertid fallet med professor emeritus Gunnar Samuelssons klassiska lärobok i farmakognosi, som första gången utkom 1980. I den senaste upplagan har Samuelsson nu fått en medförfattare i sin efterträdare som professor […]

Mångsidigt möte med en psykiater

Hur förmedlar man innehållet i en bok som handlar om möten – möten mellan författaren och de människor/patienter han mött, och mötet mellan läsaren och författaren? Sten Espmark låter mig, läsaren, möta några av de medmänni­skor som han själv mött som läkare/psykiater och psykoterapeut. Genom deras berättelser berättar han även sin egen berättelse, om sig […]

Inlärning förklarad genom språket

Psykiatern och psykoterapeuten Niklas Törneke har utkommit med en bok på svenska med den engelska titeln »Relational frame theory. Teori och klinisk tillämpning«. Begreppet »relational frame theory«, RFT, skulle kunna översättas till det något otympliga svenska ordet relationsinramningsteorin. RFT utgör basen för »acceptance and commitment therapy«, ACT, som betraktas som den tredje generationens kognitiva beteendeterapi, […]

Myten om »sjuka Sverige« avslöjad

Läkares arbetsmiljöproblem, terrorn från Försäkringskassan! Vi avkrävs allt mer omfattande me­dicinska underlag, ständigt kompletterande utlåtanden och utsätts för sanktioner av den orwellska byråkratin. Detta i vanföreställningen att läkarens skrivkonster styr sjuktalen. Allt har sin upprinnelse i sjukskrivningsexplosionen 1998–2003 och de politikerbeslut som nu Försäkringskassan exekverar. Grundas åtgärderna på en korrekt analys av orsakerna till sjuktalens […]

Kardiolog möter sig själv – och de andra

Charles Anderson är kardiolog. Han har skrivit ett stort antal artiklar, presenterat abstrakt på kongresser och betraktas som framgångsrik. När hans fru dör börjar han ifrågasätta sin tillvaro. Vad vill han med sitt liv. Var det han gjort av värde?  Som många andra läkare går hans tankar till människor i nöd, utanför det egna i-landet. […]

Två eldsjälar i folkhälsans tjänst

»Jag vill ha barn med Dig »säger barn­läkaren Axel Höjer (1890–1974) plötsligt till sjuksköterskan Signe Dahl (1896–1988). »Det vill jag också», säger hon. De var i Paris under en vecka i juli 1919 för att studera barnhem, barnsjukhus och hälsovårdsinstitutioner. De hade diskuterat krig och fred, politik och religion. Några år senare vigdes de i […]

En döendes reflexioner under återupplivningen

De flesta av denna tidskrifts läsare har nog stått vid en brits och tittat ned på patienten med hjärtstillestånd. Några få av oss har rentav legat där själva. Men för de flesta av oss är situationen liktydig med extrem fokusering och effektivitet. Den lämnar inget utrymme för identifikation med patientens upplevelse eller reflexioner över livet […]

Trovärdiga bilder av svensk psykiatri

Bilden av psykiatrin i dag präglas fortfarande av »historiska« vittnesbörder exempelvis i filmen »Gökboet«. Nulägesbeskrivningarna som möter oss i media utgår mestadels från ensidig beskrivning av något som gått fel. Utanför riksstämman varje år demonstrerar scientologerna och Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR) med flygblad och plakat som kräver att psykiatrin inte längre ska få vara […]

Tegelsten om neurologins historia

»Handbook of Clinical Neurology« (HCN) har sedan starten 1968 kommit ut i 96 band där man i omgångar gett en översikt av alla delar av neurologin. HCN brukar beskrivas som neurologins encyklopedi och i en tid där informations­­sökandet flyttat från uppslagsböcker till nätet kan värdet av encyklopedier ifrågasättas. Band 95 skiljer sig från övriga delar […]