Dags för eldupphör i fettkriget

Vår främsta flumdebattör sköt sig själv i foten (margarin är ett djävulens påfund ungefär som skosmörja – vem fan har ätit sådant?, fett botar cancer och svininfluensa …), men Eenfeldt höjer nivån en smula och skjuter från höften. I denna lättlästa bok sammanfattar han sina synpunkter och kommer inte oväntat fram till att en diet […]

Själsläkarens berättelser

Jag öppnar boken med stor förväntan. Nils Uddenberg, läkare, psykiater och numera författare på heltid, har en vass penna. Han har tidigare skrivit ett stort antal populärvetenskapliga böcker som rör sig i gränsland. »Medicin, myter och magi« tillsammans med Lisbeth Sachs, »Idéer om livet« i två band, som fick 2003 års Augustpris för bästa fackbok, […]

Psykiater fångad i akademins värld

Biografin »Erik Essen-Möller och lundapsykiatrin« handlar om en av den svenska psykiatrins stormän, Erik Essen-Möller (Erik E-M) (1901–1992). Han föddes in i akademins värld och levde sedan hela sitt yrkesverksamma liv i denna miljö. Att också hans biografi är skriven av en akademiker från Lund, Håkan Westling, bidrar till bokens akademiska prägel. Erik E-M var […]

Om Nobelpris – och spel bakom kulisserna

Ibland reflekterar nog de flesta i vårt land över hur det egentligen blivit så att vi fått en framträdande vetenskaplig position i världen. Liksom i alla komplexa sammanhang är säkert svaret på denna fråga enkelt. Det är emellertid långt utanför syftet med denna recension att fortsätta spekulera över detta förhållande. Låt det bara sägas att […]

Hundra år av cancervård

Två hundraåringar uppmärksammas i en vacker jubileumsskrift av medicinhistoriskt intresse. För exakt hundra år sedan, 1910, bildades Svenska Cancerföreningen, numera Cancerföreningen i Stockholm, med syfte att »verka för kräftsjukdomens bekämpande inom vårt land ävensom för det vetenskapliga studiet av denna sjukdom samt att mottaga och förvalta medel, som för befordrande av nämnda ändamål ställas till […]

Perfekt lärobok och uppslagsbok i ett

Tre av rikets mest erfarna geriatriska dietister har utvidgat, omarbetat och förnyat boken »Mat och kostbehandling för äldre. Problem och möjligheter« – första upplagan kom 1998 – där de var tre av fem författare. Jag hade förmånen att recensera den boken då och använde rubriken »Närmast perfekt minilärobok …«. Nu har det i många avseenden […]

Engagerad ledning ger bra patientsäkerhet

Författaren är professor i»clinical safety research« vid avdelningen för kirurgisk onkologi och teknologi, Imperial College i London. Han är psykolog och har länge arbetat med patientsäkerhet. Den första upplagan av »Patient safety« utkom 2005. Han konstaterar att de fem senaste åren har inneburit betydande förbättringar på många fronter, och han tycker det finns skäl till […]

Svenska Nobelpris­industrins nedgång och fall

Följ med bakom kulisserna till de svenska pansarkryssarna Astras, Kabis och Pharmacias nedgång och fall som svenska »blockbusters«. Författaren Torun Nilssons sätt att hantera det historiska stoffet och den kritiska granskningen i boken »När Sverige sålde Nobelprisindustrin« för konceptuellt tankarna till Edward Gibbons »Romerska rikets nedgång och fall« i mikroformat. Läkemedelsindustrin har alltid varit en […]

Klokt om skolhälsovårdens viktiga uppdrag

Olle Hillman är barn- och ungdoms­läkare och har verkat både som skolläkare och skolöverläkare under många år. Han har bl a deltagit i utarbetandet av Socialstyrelsens rapport »Skolhälsovården 1998«. En stor del av sin klokskap förmedlar han nu genom boken »Skolhälsovård – introduktion och praktisk vägledning«, nyutkommen i en and­ra upplaga. I den nya upplagan […]

Nya infektioner på inmarsch

Vår välkände sommarpratare i P1, massmediakändis och infektionsprofessor i Uppsala, Björn Olsen har samlat sitt viktiga budskap i en aktuell, välskriven bok. Första delen ger en fin lättläst historik av influensans historia mot bakgrund av spanska sjukan 1918. I de senare delarna behandlas ganska styvmoderligt nya infektions- och pandemihot på temat ökat globalt resande och […]

Läkemedelsbibel för Skånes förskrivare

Det har blivit något av en tradition: i början av året kommer i brevlådan en inbjudan till »rekmässa« i Malmö. Samtidigt bifogas årets upplaga av boken »Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer«, en publikation som går igenom de läkemedel som rekommenderas av Läkemedelsrådet i Region Skåne. Alla som kan tänkas ha nytta av boken bjuds in till […]

Konsten att möta friska, upplevt sjuka patienter

Goda möten mellan läkare och patient kräver kompetens, öppenhet, eftertanke, självkritik, och fördomsfri attityd. »Ibland får jag för mig att jag inte har fördomar. Vilken fördom!« Så skriver Emmanuel Ezra i sin läsvärda bok om människors möten. En av hans drivkrafter för att tänka djupt kring möten kan ha varit att han med sin bland […]

Pigg lathund för proffs med skalpeller

Författaren, som är kirurg vid Brigham and Women’s Hospital i Boston, är välkänd för att ha utarbetat checklistor inför kirurgiska ingrepp, och han har gjort stora insatser för att tillämpa dem i klinisk praxis för att öka säkerheten, inte bara i USA utan även i andra delar av världen. Utgångspunkten för denna bok är beskrivningar […]

Guldgruva om ryggen kräver ny upplaga

Boken är skriven av medarbetarna på Stockholm Spine Center (SSC), en privat ryggklinik som varit igång knappt 10 år. Det är Sveriges största elektiva ryggklinik med cirka 1 200 ryggoperationer per år. Boken beskriver den filosofi som ligger bakom klinikens dagliga verksamhet. Man har tidvis haft ryggrehabilitering på kliniken och de flesta yrkesgrupper är eller har […]

Helhetsbild av svensk palliativ vård

NRPV, det vill säga Nationella rådet för palliativ vård, gav ut en guide över palliativa enheter år 2008, men då panoramat ändras snabbt, har NRPV nu utkommit med en ny upplaga som speglar förhållandena som de var våren 2010. Guiden är upplagd med ett 15- tal sidor med sammanfattande text om palliativ vård; därefter följer […]

Närhet går före gränser

Lars H Gustafsson är äldst av sju syskon och pappa till åtta barn. Han är barnläkare, socialmedicinare och författare. Efter att först ha arbetat på sjukhus och sedan på barnavårdscentral har han under de senaste tjugo åren varit skolläkare. Allt detta gör att han inom området barnutveckling och uppfostran skaffat sig gedigna kunskaper och erfarenheter […]

Om konsten att tolka EKG

Äntligen har Sverker Jerns bok »Klinisk EKG-diagnostik« kommit i en ny och omarbetad version. Den tidigare upplagan från 1990 har sedan länge varit slut på förlaget, och efterfrågan från studenter, ST-läkare och and­ra har varit mycket stor. Den nya bokens upplägg är i princip detsamma som den ursprungliga utgåvans, varför ändra på ett vinnande koncept? […]

Rikligt men akademiskt om god hälsa till alla

En god hälsa vill vi alla ha – men hur gör vi för att få det? Vad är god hälsa – vad är friskt och sjukt? Och om vi kan enas kring begreppen: Vad bör vi enskilda göra för att få god hälsa och bibehålla den? Vad bör samhället göra? Boken »Hälsa och psykologi« beskriver […]

Ojämlika samhällen har sjukare människor

Det är litet speciellt att försöka recensera en bok, som fått omdömen som »antagligen årets viktigaste bok« (Guardian), »djärv och fantasirik – en analys med stor räckvidd« (Nature), »övertygande och chockerande« (In­dependent), »långtgående slutsatser författarna drar, men bevisen är svåra att säga emot« (Economist) och »en bok med idéer stora nog att förändra vårt politiska […]

Läkarens upplevelse av en »obefintlig« sjukdom

Ulla Bergholm, den disputerade och skickliga kirurgen, drabbades av en invalidiserande sjukdom som hon i egenskap av aktiv läkare inte kunde erkänna. Från att ha varit en högpresterande kirurg hamnar hon aningslöst i en sjukroll utan att förstå. Jag känner inte till någon annan svensk läkare som så informativt berättat hur illa man mår som […]